Motivaation huipputaidot

Tietoiskut motivaation ja motivoitumisen huipputaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Alla on esitetty viisi tärkeää tietoiskua, jotka liittyvät motivaatioon ja motivoimiseen.

Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta motivaatioon liittyvät harjoitteet huipputaitojen tasolla onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

 

TIETOISKU 1 

Huippu-urheilu vaatii urheilijalta ja myös valmentajalta huomattavasti keskimääräistä korkeampaa motivaatiota asetettuja päämääriä kohtaan. Tästä syystä motivaation jatkuva tarkkailu ja ylläpito kuuluu huippu-urheilijan ja hänen valmentajansa jokapäiväiseen työhön.

 

TIETOISKU 2

Huippu-urheilija on useimmiten sekä sisäisesti motivoitunut, eli nauttii lajin parissa tekemisestä, että voimakkaasti kilpailuorientoitunut. Urheilija nauttii näin myös kilpailemisesta ja haluaa menestyä. Valmennuksellisesti tärkeää olisi ensinnäkin säilyttää kilpaileminen irrallaan itsetunnon kokemuksista. Tärkeää on myös ylläpitää ja vahvistaa urheilijan puhdasta lajirakkautta ja kiinnostusta urheilulliseen elämään sekä urheilun ulkopuolisiin asioihin menestyksestä riippumatta. Tällöin kilpailuissa epäonnistumiset, joita lähes väistämättä välillä tapahtuu, eivät lähde nakertamaan urheilijan motivaatiota.

 

TIETOISKU 3

Voimakkaasti sisäisesti motivoitunut urheilija voi ajautua ylikuntoon, jos sitoutumisen ja harjoittelusta nauttimisen määrä ylittävät kehon ja mielen sietokyvyn. Tällaisen urheilijan on olennaista harjoitella ymmärtämään ja havaitsemaan käytännössä levon merkitys oppimiselle.

 

TIETOISKU 4

Voimakkaasti ulkoisesti motivoituneen urheilijan ongelmana taas saattaa olla ensinnäkin se, että motivaatio on kovin vaihtelevaa, koska se riippuu paljolti muiden ulkopuolisten asioiden ja ihmisten tekemisistä. Lisäksi ulkoisesti motivoitunut urheilija saattaa alisuoriutua, koska ei uskalla tai halua laittaa kaikkea peliin epäonnistumisen pelossa. Tällaisen urheilijan on tärkeää harjoitella itsetuntemusta sekä oman motivaation rehellistä tuntemusta, jotta hän oppii ohjaamaan itseään tehokkailla, motivaatiota ylläpitävillä tavoilla.

 

TIETOISKU 5 

Huippu-urheilu-uraa suunnittelevan tai toteuttavan urheilijan on oleellista tarkastella avoimesti, rehellisesti ja tarkasti oman motivaationsa rakentumista ja myös historiaa kuluneina harjoitusvuosina. Tällä tavoin urheilija oppii tietoiseen motivaation huoltamiseen esimerkiksi pitämällä mielessä urheilun tuottamia hienoja kokemuksia ja kykyjä, havaitsemalla vaikeuksienkin tuomia oppeja ja arvioimalla itseään myös muilla kuin urheiluun liittyvillä kriteereillä.