Motivaation ryhmäversio

Harjoite: Starttikysely motivaatiosta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Starttikysely motivaatiosta

 

Tavoitteet

  • Selventää ajatuksia ja tapoja koskien urheilijoiden omaa motivaatiota.
  • Pohtia, miten urheilijat voivat vaikuttaa omaan ja joukkueen motivaatioon.
  • Lisätä vuorovaikutusta urheilijoiden ja valmentajan välille.

 

Suoritusohjeet

Urheilijat vastaavat kysymyksiin kirjallisesti. Lopuksi kysymyksistä keskustellaan valmentajan johdolla.