Motivaation ryhmäversio

Harjoite 2: Tavoitteet motivaattorina

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Tavoitteet motivaattorina

 

Tavoitteet

  • Motivoitumiseen vaikuttaa merkittävästi, että urheilija kokee tavoitteet omikseen ja on aidosti innostunut tavoittelemaan niitä.
  • Harjoitteen avulla asetetaan tavoitteita yhteisesti joukkueelle ja mietitään, miten henkilökohtaiset tavoitteet tukevat yhteisiä tavoitteita.
  • Harjoite auttaa valmentajaa ja urheilijoita vertaamaan tavoitteitaan ja varmistumaan tavoitteiden samansuuntaisuudesta. Tämä varmistaa yhteistyön sujuvuuden.

 

Suoritusohjeet

  1. Joukkue keskustelee yhteisistä tavoitteista. Minkälaiset asiat ovat joukkueelle tärkeitä ja mitä niiden saavuttaminen vaatii joukkueelta eri aikaväleillä?
  2. Urheilijat kirjaavat lomakkeeseen joukkueen yhteiset ja henkilökohtaiset tavoitteensa.
  3. Valmentaja kirjaa omat tavoitteensa koskien joukkueen harjoittamista ja kilpailemista eri aikaväleillä.
  4. Lopuksi verrataan tavoitteita ja keskustellaan siitä, tukevatko ne toisiaan. On tärkeää, että urheilijat kokevat tavoitteet omikseen ja että valmentaja voi asiantuntijana kertoa joukkueelle heidän mahdollisuuksista ja lajin vaatimuksista sekä harjoitusmenetelmistä.