Motivaation ryhmäversio

Harjoite: Psyykkinen lajianalyysi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Psyykkinen lajianalyysi

 

Tavoitteet

  • Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa lajissa vaaditaan, jotta voi edistyä kohti lajin huippua.
  • Selkeyttää omaa motivaatiota kehittyä, harjoitella ja kilpailla.
  • Valmentajalle mahdollisuus saada lisää tietoa urheilijoidensa ajatuksista omasta lajista ja omasta taitavuudestaan.

 

Suoritusohjeet 

Pohtikaa pienissä ryhmissä harjoitelomakkeen kysymyksiä ja kirjatkaa asiat ylös niille varattuihin kohtiin. Olkaa luovia, mikään ajatus ei ole väärin!