Motivaation ryhmäversio

Harjoite: Harjoittelumotivaation tarkastelu ja vahvistaminen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Harjoittelumotivaation tarkastelu ja vahvistaminen

 

Tavoitteet

  • Palauttaa ennen lajiharjoituksen alkua mieleen, miksi haluaa harjoitella omaa lajiaan ja mistä kaikesta siinä nauttii.
  • Harjoittelun laadun parantaminen.

 

Suoritusohjeet

  1. Jos urheilijoiden motivaatiossa ei tiedetä olevan erityisiä ongelmia, voidaan harjoitteesta suorittaa vain ensimmäinen osa (kohta 3). Jos taas motivaatiossa epäillään olevan ongelmia, jatketaan harjoitusta tarvittaessa eteenpäin ja sovitaan ennalta, miten toimitaan, jos urheilija ei lopultakaan löydä itsestään halua osallistua harjoitukseen.
  2. Urheilijat istuutuvat hetkeksi alas joko ennen alkulämmittelyä tai sen jälkeen. Paikka on hyvä olla sellainen, josta näkee lajiharjoitustilaan.
  3. Urheilijat pohtivat istuessaan kaikenlaisia syitä sille, miksi he haluavat osallistua juuri alkavaan harjoitukseen. Tehtävänä on pohtia asiaa niin pitkään, että tuntee itsessään voimakkaan halun osallistua ja aloittaa harjoituksen. Vertauskuvana voi käyttää kiristyvää kuminauhaa; urheilija voi tuntea, kuinka halu päästä aloittamaan harjoitus kasvaa, kuin kuminauha kiristyisi. Lopulta tuntuu, että on päästävä aloittamaan! Kun saavutettu innostus ja motivaatio on voimakkaimmillaan, urheilija nousee ylös ja aloittaa lajiharjoittelun. Valmentaja voi myös pyytää urheilijoita kertomaan ajatuksistaan tai kirjaamaan ne paperille tai fläppitaululle.
  4. Jos urheilija huomaa motivaatiossaan jotain ongelmia, eikä onnistu harjoitusinnon herättämisessä, siirtyy hän johonkin sovittuun, harjoitustilasta hieman kauempana olevaan paikkaan. Fyysinen etäisyys asioihin auttaa usein ottamaan myös henkistä etäisyyttä, jolloin ajatukset ja tunteet ovat helpommin selviteltävissä.
  5. Urheilija pohtii uudestaan motivaatiotaan ja sitä, mistä kaikesta hän voi nauttia kohta alkavassa harjoituksessa. Urheilija aloittaa harjoituksen innon noustua.
  6. Harjoitusta voidaan tästä edelleen jatkaa pyytämällä urheilijaa siirtymään vieläkin kauemmas, esimerkiksi pukuhuoneeseen tai kahvioon, hakemaan innostusta. Tämä kannattaa tehdä erityisesti sellaisten urheilijoiden kanssa, joilla on ollut viime aikoina ongelmia harjoitusmotivaation kanssa.
  7. Voidaan myös sopia, että jos urheilija ei kolmanteen tai neljänteenkään paikkaan siirryttyään ole löytänyt harjoitusintoa, voi hän lähteä kotiin ja jättää harjoituksen siltä päivältä väliin. Tällöin on tärkeää, että urheilija tietää olevansa yhtä tärkeä kuin ennenkin, vaikka lähtee sinä päivänä kotiin.