Motivaation ryhmäversio

Harjoite: Tietokilpailu omasta lajista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Tietokilpailu omasta lajista

 

Tavoitteet

  • Urheilijalle mahdollisuus oppia lisää lajistaan lajitietouden tasolla.
  • Urheilijan hyvä lajitietous edistää motivoitumista ja harjoittelun sekä kilpailemisen laatua.

 

Suoritusohjeet 

Valmentaja laatii joukkueelle lajiin liittyviä kysymyksiä, joihin urheilijat vastaavat ja joista voidaan tämän jälkeen saada aikaan mielenkiintoisia keskusteluja. Kysymyksiin voidaan vastata kirjallisesti tai suullisesti, yksin, pareittain tai pienryhminä.

Urheilijat voivat myös tehdä toisilleen kysymyksiä pienryhmissä. Lopuksi kysymysten avulla voidaan järjestää yhteinen tietokilpailu.