Motivaation ryhmäversio

Harjoite: Joukkueen motivaation vahvistaminen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Joukkueen motivaation vahvistaminen

 

Tavoitteet

  • Tarjota urheilijoille vaikuttamisen mahdollisuuksia koskien omaa harjoittelua ja kilpailemista.
  • Valmentaja saa mahdollisuuden kerätä tietoa siitä, minkälaiset asiat urheilijoita erityisesti motivoivat harjoittelussa ja kilpailemisessa.

 

Suoritusohjeet 

  1. Urheilijat jakaantuvat pienryhmiin.
  2. Jokaisen ryhmän tehtävänä on listata mahdollisimman monta asiaa, jotka vaikuttavat siihen, että he jaksavat aina tulla harjoituksiin, harjoitella hyvin, harjoitella koko ajan enemmän ja jatkaa lajin parissa vuosia eteenpäin.
  3. Kun pienryhmät ovat valmiita, he esittelevät listansa muulle joukkueelle ja valmentajalle.
  4. Keskustellaan siitä, millä tavoin listoissa olevia ehdotuksia voitaisiin toteuttaa käytännössä.
  5. Jos mahdollista, sovitaan jonkin ehdotuksen välittömästä käytännössä toteuttamisesta.
  6. Halutessaan valmentaja voi jatkaa harjoitetta esittelemällä lisäksi urheilijoille jatkoharjoitteen (seuraavalla sivulla), jossa on lueteltu erilaisia urheilijoiden ja valmentajien käyttämiä keinoja motivaation säilyttämiseksi ja palauttamiseksi. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä urheilijoille, joilla on ollut vaikeuksia motivaation kanssa. Listaa tutkitaan yhdessä ja keskustellaan listassa olevien ehdotusten herättämistä ajatuksista.
  7. Valmentaja voi lisäksi tarjota urheilijoille mahdollisuuden keskustella hänen kanssaan henkilökohtaisesti, jos jokin tehtävän herättämä ajatus jää vaivaamaan. Urheilija saattaa myös haluta jutella jonkin ehdotuksen toteuttamisesta valmentajan kanssa kahden kesken.