Tervetuloa ryhmädynamiikan harjoittamisen ja kehittämisen materiaalien pariin!

Tämä materiaali tarjoaa sinulle harjoitusprosessin ryhmädynamiikan kehittämiseksi ja tukemiseksi nuorille ja aikuisille, niin harrastetason kuin kilpaurheilun kontekstiin.

Harjoitteet sopivat sekä yksilöurheilussa harjoitusryhmille että joukkueurheilun psyykkisen valmennuksen toteuttamiseen.

Tietoiskut

Materiaali sisältää tietoiskut liittyen ryhmädynamiikkaan ja sen kehittämiseen. Tietoiskuissa on esitetty urheilupsykologista perustietoa, jonka omaksuminen on merkittävää, jotta harjoitteita käyttävät urheilijat ja valmentajat omaavat hyvät lähtökohdat harjoitteiden suorittamiselle mielekkäästi ja tuloksellisesti omassa liikunnan, urheilun ja valmennuksen arjessaan. Tietoiskuihin tutustuminen tilanteeseen soveltuvin keinoin voi siis olla hyvä tapa aloittaa materiaalin käyttäminen. Niistä saa myös hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin asioihin käytännön harjoitteet perustuvat ja siitä, mitä niissä tavoitellaan ja miksi.

TrainingFocus -harjoitteiden teho perustuu käytännön työskentelyyn. Käytännön harjoittelun seurauksena teoria-asiatkin ilmenevät urheilijoiden ja valmentajien kokemuksina, kuten taitavan kilpailijan kokemuksena ja sitä kautta onnistumisen todennäköisyyden ja urheilemisen ilon kasvamisena.

Asiantuntijana tai valmentajana lisäät koko ajan urheilupsykologista tietämystäsi, kun tutustut huolellisesti myös harjoitteiden tavoitteisiin ja suoritusohjeisiin etukäteen. Harjoittelun myötä vaikutukset tulevat näkyviin käytännössä omien valmennettaviesi tai asiakkaidesi kanssa.

Harjoitteet ja niiden kuvaukset

Materiaalin harjoitteita voidaan toteuttaa lajiharjoitusten yhteydessä tai ohessa.

Harjoitteet pyrkivät tarjoamaan helposti lähestyttäviä ja erilaisiin tilanteisiin, lajeihin ja tarpeisiin sovellettavissa olevia tehtäviä. Harjoitteiden avulla voidaan luoda urheilijalle ja joukkueelle pitkäjänteinen, kausien läpi kulkeva ryhmädynamiikan harjoitusprosessi. Tai harjoitteita voidaan yhtä lailla poimia yksitellen käyttöön urheilijan, joukkueen ja valmentajan tilanteeseen sopivalla tavalla.

Jokaisen tason harjoitteet on kuvattu lyhyesti sivun ylälaidassa löytyvien valikoiden sivuilla "Harjoitteiden lyhyet kuvaukset". Tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin, saat nopean yleiskäsityksen siitä, mitä harjoitteissa tavoitellaan ja miten. Tämä helpottaa prosessin luomista sekä harjoitteiden valintaa.

shutterstock_518309281
shutterstock_37220398

Harjoittelun tavoitteet ja hyödyt

Tehokkaasti ja tasokkaasti toimivan ryhmän ja joukkueen jäsenet omaavat vahvan ryhmäidentiteetin ja sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen myös omien tarpeidensa ohi. Ryhmässä jaetaan tietoa ja hyödynnetään toisten osaamista taitavasti. Omaa ja toisten panosta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi arvostetaan korkealle.

 

Harjoitteiden tavoitteet

 • Selkeyttää ryhmän perustehtävä ja tavoitteet ja sitä kautta lisätä ryhmän jäsenten sitoutumista ryhmään.
 • Turvallisen ilmapiirin ja luottamuksen lisääminen ryhmässä.
 • Ryhmän/joukkueen suorituskykyä tukevan vuorovaikutuksen kehittäminen.
 • Selkeyttää jokaisen ryhmässä toimivan roolia ja vastuuta ryhmän jäsenenä.
 • Ryhmä-/joukkuehenkeen vaikuttavien asioiden ymmärtäminen ja niiden kehittäminen käytännössä.

 

Harjoittelusta seuraavat hyödyt

 • Harjoituksien avulla ryhmä oppii toimimaan tehokkaasti perustehtävän ja tavoitteiden suuntaisesti.
 • Harjoitukset kehittävät ryhmän vuorovaikutusta, mikä tukee ryhmän optimaalista suoriutumista haastavissakin tilanteissa.
 • Harjoitteiden avulla jokainen ryhmän jäsen tulee huomioiduksi ja voi näin lisätä ryhmään kuulumisen tunnettaan.
 • TrainingFocus auttaa valmentajaa ymmärtämään ryhmädynaamisia ilmiöitä ja antaa käytännön vinkkejä ryhmäprosessien ohjaamiseen osana lajivalmennusta.

Inspiroivia asiantuntijuuden, valmentajuuden ja harjoittelun hetkiä! Kertaa ja opiskele halutessasi vielä täsmäohjeita alta!

 • Materiaalin käyttäjän kannattaa aloittaa materiaalin käyttö tutustumalla tietoiskuihin. Tietoiskut sisältävät teemaan ja harjoitteluun liittyvää tietoa, jonka ymmärtäminen ja hallitseminen edesauttavat niin motivoitumista harjoitteiden toteuttamiseen kuin oivalluksia siihen, miksi ja miten harjoitteet tulevat vaikuttamaan urheilijoiden kehittymiseen.

 

 • Tutustukaa rauhassa harjoitteen alussa esitettyihin harjoitteen tavoitteisiin. Ne kertovat, miksi harjoite kannattaa tehdä. Samalla ne ilmaisevat, minkälaisia asioita urheilupsykologiassa ja psyykkisessä valmentautumisessa tavoitellaan ja miksi. Tavoitteet sisäistämällä käyttäjä lisää merkittävästi urheilupsykologista tietopankkiaan.

 

 • Halutessaan voi jatkaa tutustumalla harjoitteiden lyhyisiin kuvauksiin. Niiden avulla saa nopean käsityksen siitä, mitä harjoitellaan ja miksi, miten harjoittelu etenee ja minkälaisia harjoitteita on tarjolla.

 

 • Harjoitteet voidaan suorittaa järjestyksessä, jolloin niistä muodostuu psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisen pitkäjänteinen prosessi. On myös mahdollista valita harjoitteita yksittäin missä järjestyksessä tahansa sitä mukaa, kun ne tuntuvat soveltuvan tilanteeseen.

 

 • Lajiharjoittelusta kannattaa ottaa rohkeasti se aika, joka harjoitteen toteuttamiseen vaaditaan. Se ei koskaan ole pois lajilta, vaan lisää pidemmällä tähtäimellä laatua ja onnistumisen todennäköisyyttä.

 

 • Yleensä urheilijat ottavat harjoitteet mielenkiinnolla ja ilolla vastaan ja suorastaan vaativat, että niitä tehdään jatkossakin. Ainakin isossa ryhmässä saattaa kuitenkin olla myös sellaisia urheilijoita, jotka eivät heti halua lähteä täysillä mukaan johonkin harjoitteeseen. Tästä ei pidä hätääntyä, ja urheilijoille tulee antaa aikaa tottua uusiin juttuihin. Tärkein motivaation lähde ja osoitus asian tärkeydestä on valmentaja itse. Kun valmentaja uskoo asiaan ja sitkeästi ottaa harjoitteita mukaan lajiharjoitukseen, vähitellen kaikki urheilijat pääsevät mukaan ja myös hyötyminen harjoitteista lisääntyy koko ajan.

 

 • Toistakaa kaikkia harjoituksia yhä uudelleen sopivaksi katsomallanne tavalla. Kun harjoituksia tehdään useasti pieninä paloina, urheilijat saavat mahdollisuuden löytää omia hyviä tapoja. Huomaatte pian, kuinka asiantuntija, valmentaja ja urheilijat alatte soveltaa harjoitteita omaan lajiin ja omaan tilanteeseen. Tämä on enemmän kuin toivottua ja sallittua!