Harjoite 1: Starttikysely ryhmän/joukkueen toiminnasta

 

Tavoitteet:

  • Harjoituksen tavoitteena on oppia ymmärtämään, mitä ryhmällä tarkoitetaan, millaisia rooleja ryhmiin liittyy ja millaista on oma toiminta ryhmässä.
  • Ryhmällä tarkoitetaan joukkoa ihmisiä, jotka tuntevat toisensa ja tuntevat kuuluvansa ryhmään. Ryhmäytyminen tarkoittaa prosessia, jossa luodaan ryhmän jäsenten välinen tunteminen, vuorovaikutus, luottamus ja viihtyminen.

 

Suoritusohjeet:

  • Pyydä urhelijoita vastaamaan lomakkeen kysymyksiin huolella ja rehellisesti. Urheilijat voivat jatkaa tarvittaessa vastauksia paperin toiselle puolelle. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja tulevat ainoastaan valmentajien tietoon.
Teammates gesturing number one