Harjoite 4: Toimintakulttuurin vahvistaminen

 

Tavoitteet:

 • Tavoitteena on luoda ja vahvistaa ryhmän/joukkueen toimintakulttuuria ja näin ollen selkeyttää toimintaa arjessa.
 • Toimintakulttuurilla tarkoitetaan ryhmän/joukkueen tapaa toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa. Harjoitteella halutaan luoda ja vahvistaa toimintakulttuurin kehittämistä.
 • Ryhmän/joukkueen toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka rakentuu muun muassa
  • arvoista ja periaatteista
  • normien ja tavoitteiden tulkinnasta
  • urheiluympäristöistä ja työtavoista
  • yhteistyöstä ja sen eri muodoista
  • vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä
  • valmentajan osaamisesta, ammatillisuudesta ja kehittämisotteesta
  • johtamisrakenteista ja -käytännöistä
  • toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.

 

Suoritusohjeet:

 • Urheilijat ohjataan työskentelemään harjoitteessa esitettyjen vaiheiden mukaisesti. Keskustelutehtävissä jakaudutaan tarvittaessa pienryhmiin.
 • Vaiheet 1 ja 2 sopivat toteutettaviksi yhtenä kokonaisuutena.
 • Vaiheet 3 ja 4 vaativat enemmän aikaa ja mahdollisesti erilaisia pienryhmien tarvitsemia välineitä ja materiaaleja. Ne voidaan toteuttaa rauhassa aikaa käyttäen ja kotitehtävinä.
 • Harjoite huipentuu yhteiseen tuotoksen allekirjoittamishetkeen.
shutterstock_518309281