Harjoite 5: Ryhmäytymisharjoitteita

 

Tavoitteet:

  • Ryhmän toiminnan kannalta on mielekästä luoda vahvan koheesion (=kiinteyden) omaava ryhmä. Tähän on mahdollista vaikuttaa ohjatun ryhmäytymisen keinoin.
  • Kiinteässä ryhmässä yksilöt ovat sitoutuneet voimakkaasti sekä ryhmään ja ryhmän muihin yksilöihin, ja ryhmässä vallitsee positiivinen ilmapiiri. Tällöin toiminta on tehokasta ja palkitsevaa.
  • Ryhmäytymisen tukeminen on sekä ennaltaehkäisevän toiminnan, että varhaisen puuttumisen muoto. Tavoitteellisen ryhmäytymisen tavoitteena on ennaltaehkäistä mm. alisuoriutumista, edistää vapaan ja rohkaisevan ryhmän/joukkueen ilmapiirin syntyä, sekä aikaansaada yhä parempia suorituksia!
  • Turvallinen toimintaympäristö on perusedellytys oppimiselle.

 

Suoritusohjeet:

  • Tutustukaa eri harjoitteisiin ja valitkaa niistä joukkueen tilanteeseen sopivimmat. Harjoitteita voi muokata ja kehitellä eteenpäin.
shutterstock_91840328