Harjoite 6: Vuorovaikutuksen kehittämisharjoite

 

Tavoitteet:

  • Tavoitteena on tulla tietoiseksi siitä, millaista vuorovaikutusta ryhmässä esiintyy.
  • Ryhmää/joukkuetta ei ole ilman vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välillä. Vuorovaikutus käynnistää ryhmien toiminnan ja myös ylläpitää sitä. Ryhmän toimintaa voidaankin analysoida tarkastelemalla ryhmän jäsenten vuorovaikutusta.
  • Harjoituksella saadaan tietoa ryhmän jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta.

 

Suoritusohjeet:

  • Vuorovaikutus on taito, jota voi ja kannattaa kehittää joukkueen/ryhmän jäsenenä jatkuvasti.
  • Arvioi harjoitelomakkeen avulla, kuinka hyvin hallitset vuorovaikutuksen osataitoja tällä hetkellä asteikolla 1-5 (1=en ollenkaan, 5=todella hyvin). Ympyröi sopivin vaihtoehto.
shutterstock_470622797