Harjoite 7: Tunnistatko ryhmäsi muodostumisen vaiheet

 

Tavoitteet:

  • Harjoitteen avulla valmentaja ja urheilijat tulevat tietoisiksi ryhmäytymisen vaiheista.
  • Valmentajan on hyvä olla tietoinen ryhmän kehityksen vaiheista. Se helpottaa ryhmän kanssa toimimista ja yhteistyön kehittymisen ymmärtämistä.
  • Ryhmätutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ryhmät käyvät tietyt kehitysvaiheet läpi. Mielipiteet vaiheiden järjestyksestä ja kestosta vaihtelevat kuitenkin aika tavalla.

 

Suoritusohjeet:

  1. Tutustu ensin ryhmän muodostumisen eri vaiheisiin harjoituslomakkeen avulla.
  2. Mieti, missä vaiheessa sinun ryhmäsi tai joukkueesi on tällä hetkellä.
  3. Tutustu eri vaiheiden vinkkeihin ja kirjaa omia havaintoja tai toimintamalleja, joita voisit hyödyntää kussakin vaiheessa omassa ryhmässäsi/joukkueessasi.
  4. Pohdi myös jokaisen vaiheen kohdalla, mitkä asiat ovat onnistuneet hyvin omassa ryhmässäsi tai joukkueessasi. Jatka aina pohdintaa siihen, millä tavoin oma toimintasi on ollut vaikuttamassa positiivisesti siihen, että kyseiset asiat sujuivat ja onnistuivat omassa ryhmässäsi hyvin. Näin vahvistat itsessäsi niitä taitoja ja ominaisuuksia, joita jatkossakin valmentamasi ryhmät tarvitsevat selviytyäkseen ryhmäprosesseista mahdollisimman hyvin ja tuloksellisesti.