Harjoite 8: Ryhmän kaksoistavoitteen analysointi

 

Tavoitteet:

  • Harjoitteen avulla voitte tutustua ryhmän/joukkueen erilaisiin tehtävä- ja tunnetavoitteisiin ja tehostaa arjen harjoittelun laatua.

 

Suoritusohjeet:

  • Tutustu tehtävätavoitteen ja tunnetavoitteen kuvauksiin.
  • Jatka sitten ryhmäsi tai joukkueesi analysointia harjoitelomakkeen avulla.

 

TEHTÄVÄTAVOITE:

Tehtävätavoite kuvaa, miksi ryhmä/joukkue on olemassa ja mitä se haluaa saavuttaa. Tehtävätavoitteet liittyvät usein urheilijoiden taitojen ja ominaisuuksien kehittämiseen sekä ryhmän/joukkueen tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

 

TUNNETAVOITE:

Tunnetavoite kuvaa ryhmän/joukkueen vuorovaikutusta ja kiinteyttä. Siihen vaikuttavat esimerkiksi ryhmän/joukkueen pelisäännöt, toimintakulttuuri, ryhmän/joukkueen jäsenten sisäinen motivaatio kuulua ryhmään, vaikuttamismahdollisuudet ja huomioiduksi tuleminen yksilönä.

shutterstock_82162555