HARJOITE 1:

Harjoitukseen valmistautumisen tehtävä

 

Tavoitteet

 • Urheilija oppii virittäytymään tulevaan harjoitukseen.
 • Urheilijan itsetuntemus paranee.
 • Harjoittelun laatu paranee.
 • Harjoituksiin keskittyminen tehostuu.

 Suoritusohjeet 

 1. Aloita harjoitus kysymällä urheilijoilta harjoituksen alussa, millä tavoin he ovat tänään valmistautuneet nyt alkavaan harjoitukseen. Pyydä joitakuita urheilijoita antamaan muutama esimerkki omasta valmistautumisestaan.
 2. Voitte halutessanne keskustella pienen hetken siitä, mitä hyötyä valmistautumisesta on, esimerkiksi: On sopiva energiataso, kun on miettinyt syömisensä, jaksaa keskittyä, tulee hyviä suorituksia, jolloin harjoittelu on kivaa ja silloin jaksaa paremmin ja pidempään jne.
 3. Anna urheilijoille kotitehtäväksi tarkkailla omaa valmistautumistaan huolellisemmin kuin yleensä ennen seuraavaa harjoituskertaa.
 4. Seuraavalla harjoituskerralla pyydä urheilijoita kertomaan havainnoistaan: Miten he nyt valmistautuivat, minkälainen harjoitusvire on tällä kerralla, mikä auttoi hyvään vireeseen ja mikä ehkä on haitannut harjoitusvireen nousua.
 5. Päättäkää harjoite lyhyeen keskusteluun siitä, miten urheilijat voivat jatkossa vielä tehokkaammin kiinnittää huomiota harjoituksiin valmistautumiseen.
 6. Tärkeänä kysymyksenä kysy urheilijoilta myös, voitko sinä valmentajana tai jotkut muut henkilöt vaikuttaa jollain tavoin myönteisesti siihen, että urheilija olisi mahdollisimman hyvässä vireessä aina harjoitusten alkaessa. Tehkää tarvittaessa ja halutessanne yhteisiä sopimuksia ja lupauksia liittyen harjoituksiin valmistautumiseen.
 7. Toteuta harjoitetta säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa. Näin urheilijoiden harjoituksiin valmistautuminen kehittyy vähitellen heidän alkaessa huomioida hyvän valmistautumisen hyödyn itselleen tehokkaina ja hyvinä harjoituksina.

 

Tulosta suoritusohjeet mukaan harjoituksiin: