Starttipaketti 1

Harjoite 2: Motivaation virittäminen

[Tähän kurssiin sisältyvät sivut, yksi/rivi, kaikki linkkeinä]

HARJOITE 2:

Motivaation virittäminen

 

Tavoitteet:

 • Urheilija tarkistaa motivaationsa ja innostuksensa tilan lämmittelyn aikana.
 • Urheilijat vaikuttavat myönteisesti toistensa harjoittelumotivaatioon.
 • Harjoittelun laatu paranee, kun urheilija oppii vaikuttamaan tietoisesti motivaationsa tilaan.
 • Urheilija osaa vaikuttaa mielialaansa ja harjoituksissa viihtymiseensä tietoisesti.

Suoritusohjeet

 1. Anna urheilijoille ohjeet motivaationsa ja innostuksensa tilan tarkistamiseen lämmittelynne aikana:
 2. Pyydä urheilijoita miettimään itsekseen lämmittelyn aikana, miksi heidän mielestään on kivaa ja hyödyllistä osallistua juuri alkavaan harjoitukseen. Mitä pidemmällä olevista urheilijoista on kysymys, sitä yksityiskohtaisempiin ja tilannekohtaisempiin tekijöihin urheilijoiden tulee pyrkiä.
 3. Keskustelkaa tarpeen mukaan seuraavasta näkökulmasta: Vaikka urheilija kokisi jonain päivänä olevansa jostain syystä huonosti motivoitunut, voi hän silti keksiä joitain hyviäkin asioita, joiden vuoksi kannatti silti tulla. Tällä tavoin oppii antamaan itselleen mahdollisuuden motivoitua huonompanakin päivänä.
 4. Anna lisäohjeeksi: kun urheilija on keksinyt ainakin kaksi hyvää syytä olla harjoituksissa ja joiden vuoksi hän kokee olevansa innostunut, liittyy hän toisen urheilijan seuraan, ja nämä kaksi urheilijaa kertovat toisilleen asiat, joiden vuoksi he ovat motivoituneita. Kun nämä kaksi urheilijaa ovat kertoneet motivoitumisensa syyt toisilleen, liittyvät he vielä yhteen jonkin toisen urheilijaparin kanssa ja kaikki neljä kertovat omat motivoitumisensa syyt toisilleen.
 5. Myös seuraavasta näkökulmasta on tarpeen mukaan olennaista keskustella: Kun tässä harjoituksessa kerrotaan toisille omia motivoitumisen syitä, on tärkeää, että ei ollenkaan mainita syitä, joiden vuoksi ei ole motivoitunut. Otetaan sen sijaan yhdessä vastuu siitä, että kaikki onnistuisivat motivoitumaan hyvin ja tukemaan toisiaan siinä!
 6. Kun lämmittely on ohi, voit halutessasi valmentajana kehottaa urheilijoita tulemaan luoksesi kertomaan, jos heillä on erityisiä toiveita tai muuta asiaa liittyen siihen, että oma motivoituminen harjoituksiin voi onnistua ihanteellisesti.
 7. Tarkkaile valmentajana, miten harjoituksen säännöllinen toistaminen alkaa vaikuttamaan urheilijoiden motivoitumisen tilaan harjoituksissa.

Tulosta suoritusohjeet mukaan harjoituksiin: