HARJOITE 3:

Keskittymisen laadun arviointi

 

Tavoitteet:

 • Urheilija tarkistaa keskittymisensä tilan lajiharjoittelun aikana sopivissa kohdissa harjoitusta.
 • Lajiharjoittelun laatu ja samalla oppiminen säilyvät mahdollisimman hyvinä koko harjoituksen ajan.
 • Urheilijat tulevat tietoisemmiksi keskittymiseensä vaikuttavista asioista, ja osaavat yhä aktiivisemmin itse vaikuttaa harjoittelunsa laatuun.

Suoritusohjeet:

  1. Ennen lajiharjoittelun alkamista sopikaa yhteisestä, urheilijan keskittymisen laatua ilmentävästä asteikosta: Asteikko kulkee yhdestä viiteen: Numero viisi tarkoittaa loistavaa keskittymisen tilaa: urheilija tuntee olevansa täydellisesti läsnä harjoituksessa, oppiminen sujuu ja mieliala on hyvä. Numero 1 tarkoittaa heikkoa keskittymisen tilaa: urheilijan ajatukset harhailevat ja keskittyminen tahtoo häiriintyä milloin mistäkin syystä, oppimista tapahtuu heikosti ja mieliala on huono. Numerot 2, 3 ja 4 ilmentävät urheilijan keskittymisen tilaa loistavan ja heikon väliltä.
  2. Pyydä urheilijoita kertomaan sopivissa kohdissa harjoitusta, missä kohtaa asteikkoa he arvioivat keskittymisensä olevan. Voit valmentajana valita satunnaisia sekä jollain tavalla erityisen olennaisia hetkiä lajiharjoittelusta, esimerkiksi: heti aluksi, erityisen vaativan tai uuden lajitekniikan harjoittelun alkaessa ja kuluessa, harjoituksen loppupuolella, kun väsymys alkaa vaivata tai huomatessasi itse, että jonkun urheilijan tai koko ryhmän keskittyminen vaikuttaa herpaantuvan.
  3. Huomioi urheilijoiden arvioita keskittymisestään kahdella tavalla sekä yksilöinä että ryhmänä:

a)   Kun urheilija ilmoittaa keskittymisen arviokseen luvun 4 tai 5, kysy häneltä, miten hän onnistuu keskittymään niin hyvin. Kiitä häntä ja kannusta jatkamaan samoilla keinoilla samalla tavalla.

b)   Kun urheilija ilmoittaa keskittymisen arviokseen luvun 2 tai 1, kysy häneltä, mikä voisi auttaa häntä siinä, että keskittymisen tila nousisi ainakin yhdellä askeleella. Yksi askel riittää! Auta tarvittaessa urheilijaa keksimään jokin ajatus tai toiminta, jota hän kokeilee saadakseen keskittymisen tilan kohenemaan ainakin vähän.

   • Keskustelkaa mielellään harjoituksen päätyttyä urheilijoiden kanssa keskittymisen arvioinnin kokemuksesta. Miettikää yhdessä, minkälaiset keinot useimmilla urheilijoilla auttavat siihen, että keskittyminen pysyy hyvänä ja siihen, että keskittymisen saa palautumaan, jos se laskee.
   • Toista harjoitusta yhä uudestaan, jolloin urheilijat alkavat vähitellen itse keksiä ja ylläpitää itselleen tehokkaita keskittymisen tapoja. Kiitä jatkuvasti hyvästä keskittymisestä ja tämän harjoituksen toteuttamisesta. Kokeilkaa uusia keskittymistä auttavia tapoja, kuten harjoittelun rytmittämistä / tauottamista hieman eri tavoin tai erilaisten ajatusten ja tunteiden palauttamista mieleen.

tulosta suoritusohjeet mukaan harjoituksiin: