HARJOITE 4:

Paineenhallinnan (ja muiden psyykkisten taitojen) harjoittaminen

 

Tavoitteet:

 • Urheilijat ja valmentaja oppivat menetelmän, jonka avulla he voivat harjoittaa haluamiansa psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja.
 • Urheilijat oppivat itselleen sopivia paineen hallinnan keinoja.
 • Paineen hallinnan harjoittelu nostaa urheilijan kilpailemisen ja suoritusvarmuuden tasoa.

Suoritusohjeet:

 1. Päätä valmentajana tai pohtikaa mielellään urheilijoiden kanssa yhdessä jonkin harjoituksen alussa tai lopussa, mitä psyykkistä ominaisuutta tai taitoa haluaisitte erityisesti tulevien viikkojen aikana harjoitella. Tässä esimerkissä on valittu harjoiteltavaksi asiaksi paineenhallinta.
 2. On olennaista, että kaikki ymmärtävät tämän harjoitteen perusidean: Lajiharjoituksessa tuotetaan suunnitellusti urheilijalle sellaisia, välillä hankaliakin tilanteita, joiden avulla urheilija saa mahdollisuuden kohdata kyseisenlaisen tilanteen ja siten harjoitella sen hallintaa muulloinkin kuin vain harvoin todellisessa kilpailussa.
 3. Valittuanne harjoiteltavan ominaisuuden tai taidon, lopettakaa jonkun päivän lajiharjoitus kokoontumalla keskustelemaan hetkeksi siitä, minkälainen harjoitus urheilijoiden mielestä auttaisi heitä harjoittamaan valittua ominaisuutta. Jos valmennat isomapaa ryhmää, jaa urheilijat pieniin ryhmiin ja pyydä kutakin ryhmää tuottamaan muutama ehdotus.

Jos esimerkiksi haluatte harjoittaa paineenhallintaa, urheilijat ja valmentaja saatatte ehdottaa seuraavanlaisia keinoja:

 • Harjoitukseen luodaan tavallista enemmän painetta ja virheiden todennäköisyyttä kasvatetaan tekemällä harjoituksesta kilpailunomainen ja/tai vaikea.
 • Asetetaan palkintoja ja/tai rangaistuksia hyvistä/huonoista suorituksista. Palkintojen tai rangaistusten laatua ja määrää muokkaamalla voidaan huomattavasti vaikuttaa tilanteen ”vakavuuteen”! Palkinnot voivat liittyä isoihinkin asioihin, kuten harjoittelun tai vapaa-ajan määrään tai erilaisiin ryhmän sääntöihin, tai ne voivat olla etenkin aluksi pieniä, ei niin merkityksellisiä asioita, kuten ”karkkipalkinto”.
 • Harjoituksessa tapahtuu jotain ”yllätyksellistä”, mikä lisää painetta. Tuodaan esimerkiksi yllättävää yleisöä paikalle, määrätään jokin yllättävä sääntö, vaikeutetaan tilannetta välineistön tai tilan avulla, vaaditaan niin vaikea suoritus, että on erittäin todennäköistä epäonnistua tms.
 1. Suunnittele harjoitus valmiiksi urheilijoiden ehdotusten ja omien ajatustesi mukaisesti ja päätä, millä harjoituskerralla suunnitelma toteutetaan. Pyri siis suunnittelemaan harjoitus, joka aiheuttaa urheilijoille omasta mielestäsi sopivan määrän paineenhallinnan tarvetta, jotta he pääsevät tällä harjoituskerralla erityisesti harjoittamaan näitä psyykkisiä taitojaan. Muista antaa palautetta ja kiittää urheilijoita kyseisessä harjoituksessa nimenomaan paineenhallinnasta, ei niinkään itse lajisuorituksista. Muuten urheilijat helposti unohtavat, että harjoituksen erityinen tavoite sillä kertaa on psyykkisen taitavuuden kehittäminen!
 2. Aloittakaa suunniteltu harjoituskerta niin, että kokoonnutte hetkeksi pohtimaan, minkälaisia hyviä keinoja harjoitettavan psyykkisen taidon hallintaan urheilijoilla on ollut käytössä jo aikaisemmin. Esimerkiksi: Milloin ja miten paineensieto on onnistunut kilpailussa hyvin? Esimerkkivastaus: ”Olen hengittänyt rauhallisesti ja toistanut itselleni, että kaikki on hyvin.” Tai:  ”Kun olen ollut hyvällä tuulella ja on tuntunut, että urheileminen ei ole väärällä tavalla vakavaa vaan kivaa ja oma valintani.”

Urheilijat miettivät kukin omalta kohdaltaan yhden aiemmin toimineen keinon, ja päättävät nyt hyödyntää vastaavaa tai siitä jollain tavoin muokattua keinoa alkavassa harjoituksessa. Pyydä urheilijoita kertomaan esimerkiksi kolmen hengen ryhmissä toisilleen valitsemansa keinot, jolloin urheilijat voivat yhdessä vielä hioa kunkin keinoa tai vaikka valita itselleen toisen keksimän, mahdollisesti itselleenkin paremmin toimivan keinon.

 1. Toteuttakaa harjoitus suunnitellusti. Voit halutessasi välillä kysyä urheilijoilta, minkälaisia määriä painetta he kokevat. Jos urheilijat eivät koe riittävää painetta, voit muokata harjoitusta paineistavammaksi jo saman harjoituksen aikana. Kannusta urheilijoita harjoittamaan valitsemaansa paineenhallinnan keinoa ja muokkaamaan sitä yhä toimivammaksi ja varmemmaksi.
 2. Kokoontukaa harjoituksen lopuksi keskustelemaan siitä, miten harjoitus sujui. Mitä hyötyä sitä oli, mitä urheilijat oppivat, miten he aikovat jatkossa hallita painetta ja mitä toiveita heillä on jatkossa vastaavanlaisen harjoituksen toteuttamiseen?
 3. Toista vastaavaa harjoitusta useita kertoja. Vaihtakaa ominaisuutta, jota harjoitatte, kun edellistä on harjoiteltu mielestänne sopiva määrä kertoja. Esimerkiksi virheiden sietokyvyn harjoittaminen ja itseluottamuksen kokeminen kilpailutilanteissa ovat tällä vastaavalla tavalla tehokkaasti harjoitettavia psyykkisiä taitoja.

tulosta suoritusohjeet mukaan harjoituksiin: