HARJOITE 3:

Motivoitumisharjoitus

 

Tavoitteet:

  • Erilaisen harjoitteen avulla urheilijat opettelevat motivoitumaan myös tylsemmän asian tekemiseen.
  • Urheilijat oivaltavat, että motivoituminen on paljolti kiinni itsestä – itse voi päättää, että haluaa suorittaa tehokkaasti myös sellaisia asioista, jotka eivät ole niin omaan mieleen tai ovat itselle jostain syystä vaativia.
  • Tylsempiä tai haastavampia asioita tulee harjoiteltua hyvin.

Suoritusohjeet:

  1. Kerro urheilijoille, että tänään harjoituksessa on tavoitteena harjoitella motivoitumista. Haluttaessa voidaan keskustella hetki siitä, mitä motivoituminen tarkoittaa, ja miksi on tärkeää pyrkiä motivoitumaan kaikkien asioiden tekemiseen hyvin – oppiminen on tehokkaampaa, loukkaantumisriski on pienempi, suoritusvarmuus kilpailuissa paranee jne.
  2. Harjoite voidaan suorittaa kolmella eri tavalla. Ensimmäinen on helpoin ja viimeinen vaikein. Valitse tavoista jokin, ja kokeile toisia tapoja myöhemmin. Suosittelemme etenemään helposta vaikeaan.
  3. Ensimmäisessä versiossa pyydä urheilijoita yhdessä valitsemaan jokin erityisen tylsä tehtävä, jota he yleensä eivät jaksaisi tehdä ollenkaan tai ainakaan laadukkaasti loppuun saakka. Sopikaa sitten yhteistuumin, että nyt kaikki suorittavat tämänkin osan harjoituksesta kiinnostuneen oloisina ja virkeinä. Voitte sopia jostain palkinnosta, jonka ryhmä saa, kun onnistuu tehtävässä.
  4. Toisessa versiossa keksi valmentajana itse tehtävä, joka yleensä ei suju urheilijoilta kovin motivoituneesti. Sovitaan, että kilpaillaan siitä, kuka tekee tehtävän ja suoritukset kaikkein motivoituneemman oloisena. Voidaan sopia palkinnosta, mutta voidaan myös luottaa siihen, että suorituksen hieno loppuun saattaminen on itsessään jo hyvä ja jatkossakin motivoiva palkinto!
  5. Kolmannessa versiossa keksi valmentajana jokin oikeasti tylsä ja typerältäkin tuntuva, tai vaihtoehtoisesti fyysisesti helppo, mutta vaativa harjoite, kuten juokseminen ympyrää tai lankkupito tms. Ryhmä aloittaa suorittamisen, ja kilpaillaan siitä, kuka jaksaa jatkaa toimintaa parhaimmalla teholla tai laadulla pisimpään. Sovitaan etukäteen, että jokainen pyrkii motivoimaan itseään kaikkensa, jotta ei lopettaisi kesken. Kysytään voittajilta, miten he jaksoivat niin hyvin.
  6. Toista harjoitusta silloin tällöin, ei liian usein, ja keskustelkaa aina välillä siitä, minkälaisia keinoja kukin käyttää, jotta motivoituminen onnistuu mahdollisimman hyvin. Huolehdi siitä, että harjoitteen idea säilyy urheilijoiden mielessä huumorilla sävytettynä, mutta kuitenkin niin, että oivalluksia motivoitumisen taidoista saavutetaan!

Tulosta suoritusohjeet mukaan harjoituksiin: