HARJOITE 5:

Itseluottamuksen tarkastus harjoituksen lopuksi

 

Tavoitteet:

  •  Urheilijat palauttavat loppuverryttelyn aikana mieleensä omat vahvuutensa urheilijoina, ja saavat myös kannustavaa palautetta valmentajalta ja harjoituskavereilta tai joukkuetovereilta.
  • Urheilijoille jää harjoituksen lopuksi mieleen omat vahvuudet, mikä lisää itseluottamuksen tunnetta ja pitkällä tähtäimellä uskoa omiin mahdollisuuksiin tavoitteiden saavuttamisessa.

Suoritusohjeet:

  1. Kerro urheilijoille ohjeet: Loppuverryttelun aikana urheilijat palauttavat mieleen omia vahvuuksiaan urheilijoina. Vahvuudet voivat liittyä niin fyysisiin kuin psyykkisiin ominaisuuksiin ja taitoihin, itseen harjoittelijana, kilpailijana tai millä tavalla tahansa.
  2. Loppuverryttelyn loppuessa kokoonnutaan muutamaksi minuutiksi yhteen. Jokainen sanoo ääneen yhden vahvuutensa, jota ajatteli loppuverryttelyn aikana. Voidaan myös ottaa muutama kierros, jolloin kaikki sanovat useamman vahvuuden ääneen. Jos urheilijoita on paljon, heidät voi jakaa kahteen tai kolmeen porukkaan vahvuuksien kertomista varten.
  3. Kun vahvuuksia on lueteltu, pyydä vielä urheilijoita antamaan toisilleen palautetta. Kaikki pohtivat ja kertovat ääneen tilanteita, joissa muistavat jonkun harjoituskaverin onnistuneen hyvin, toimineen hienosti tai muuten osoittanut jotain vahvuutta. Opeta urheilijat mainitsemaan pieniäkin onnistumisia ja kannustuksia toisilleen. Tee samoin myös valmentajana.
  4. Huolehdi, että kun toistatte harjoitusta, kaikille urheilijoille lausutaan palautteita ja vahvuuksia suunnilleen yhtä paljon.
  5. Kysele urheilijoilta, miltä harjoitus tuntuu ja miten se vaikuttaa heihin.

Tulosta suoritusohjeet mukaan harjoituksiin: