HARJOITE 6:

Onnistumisen jälkipuinti

 

Tavoitteet:

  • Urheilijat palauttavat jonkin yhdessä sovitun onnistumisen ja onnistumisen syyt mieleensä sovitun määrän kertoja ennen seuraavaa harjoitusta.
  • Urheilija syventää ja kertaa edellisellä kerralla oppimaansa tai vahvistamaansa asiaa harjoitusten välissä, jolloin onnistumisen todennäköisyys uudelleen lisääntyy.
  • Urheilijan itseluottamus ja myönteisyys seuraavaa harjoitusta kohtaan varmistuu tai helpottuu.

 Suoritusohjeet:

  1. Kun olette lopettamassa harjoituksen, anna urheilijoille ohjeeksi miettiä jokin onnistunut, oleellinen tai muulla tavoin tärkeä suoritus, opittu asia, oivallus tai hetki juuri päättyneestä harjoituksesta.
  2. Anna urheilijoille tehtäväksi kerrata tämä onnistunut tai muuten positiivisesti tärkeä asia esimerkiksi kymmenen kertaa mielessään ennen seuraavaa harjoitusta. Vaihtele vaadittua kertausten määrää sen perusteella, kuinka taitavia urheilijat ovat ja kuinka nopeasti seuraava harjoitus on.
  3. Lisäksi käy niin monen urheilijan kanssa, kuin järkevästi ehdit, läpi, minkä asian he ovat valinneet ja miksi ja miten he sitä kertaavat. Näin saat varmistettua, että he valitsevat hyödyllisimpiä ja positiivisesti latautuneita asioita, ja ajattelevat esimerkiksi suoritustekniikkaa oikein, jos sen kertaaminen sisältyy heidän valitsemaansa asiaan. Huomatkaa, että valittu asia voi olla myös psyykkinen, kuten jokin oivallus siitä, mitä ajattelemalla suoritus onnistuu tms.
  4. Toistakaa harjoitusta paljon. Valitse aina eri urheilijoita niiksi, joiden kanssa käyt läpi, minkä asian he ovat valinneet. Näin kaikki saavat vähitellen varmistusta siihen, mitkä asiat ovat hyödyllisimpiä valintoja.
  5. Aina tehtävän lanseerattuasi muista kysyä seuraavassa harjoituksessa, onko kaikki sovitut kertauskerrat mielessä suoritettu. Anna kannustavaa palautetta tehtävän toteuttamisesta. Kysele myös miten harjoite vähitellen vaikuttaa urheilijoihin.

Tulosta suoritusohjeet mukaan harjoituksiin: