Tavoitteenasettelun huipputaidot

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta huipputaitojen tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta huipputaitojen tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymykset auttavat tavoitteenasettelua jo tehnyttä urheilijaa syventämään omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan tavoitteenasettelusta.
 • Kysymykset auttavat  valmentajaa ja urheilijaa keskustelemaan tavoitteenasettelusta ja tavoitteista.
 • Kysymykset auttavat selvittämään, miten tavoitteenasetteluun tulee suhtautua ja miten se tulee laatia juuri kyseisen urheilijan tai urheilijaryhmän kohdalla. Tämä puolestaan varmistaa optimaalisen motivoitumisen toteutumista.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Kysymykset voidaan käydä läpi joko harjoituksia ennen tai niiden jälkeen niistä kahden kesken tai pienessä ryhmässä keskustellen.
 • Kysymykset voidaan antaa myös kotitehtäviksi urheilijoille, jolloin he voivat vastata niihin rauhassa asioita pohtien ennen kuin asioista keskustellaan yhdessä.
 • Kysymykset kysytään yhden kerran/urheilija. Harjoituksen voi toistaa noin vuoden kuluttua, jos halutaan selvittää sen hetkistä tilannetta kyseisten kysymysten avulla.

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilijoille harjoituslomake ja kynä.
 • Tila, jossa voidaan rauhassa keskustella asioista.

SUORITUSOHJEET

 1. Anna urheilijoille kotitehtäväksi pohtia ja kirjoittaa vastaukset kysymyksiin, ja palauttaa lomake valmentajalle sovittuun päivään mennessä.
 2. Tutustu ensin itse urheilijoiden vastauksiin ja ajatuksiin lomakkeiden avulla.
 3. Keskustelkaa asioista mielellään jokaisen kanssa henkilökohtaisesti yhdessä sovittuna hetkenä sen jälkeen, kun urheilija on palauttanut lomakkeen.
 4. Keskusteluissa on tärkeää pohtia yksityiskohtaisesti ja päättää, miltä osin ja miten voidaan toimia, jotta urheilijan toiveet ja ajatukset tulevat hyvin huomioiduiksi. On myös tärkeää keskustella ajatuksista ja näkemyksistä, jotka mahdollisesti eroavat urheilijan ja valmentajan välillä. Eroavuuksiin näkemyksissä tulee suhtautua hienona mahdollisuutena rakentaa yhteinen näkemys, joka suurella todennäköisyydellä on oikea, koska siinä yhdistyy kahden olennaisen asiantuntijan ajatukset.
 5. Pyydä urheilijoita säilyttämään lomakkeet, ja tekemään niihin muistiinpanoja päätetyistä asioista, jotta he voivat tai voitte yhdessä palata tarkastelemaan ajatuksia ja kehittymistä myöhemmin.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: