Tavoitteenasettelun huipputaidot

Harjoite 2: Tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyden kasvattaminen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 2: Tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyden kasvattaminen

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Tavoitteen saavuttamisen todennäköisyyttä ennustavat voimakkaasti se, kuinka kiinnostavaksi ja haluttavaksi urheilija tavoitteensa kokee ja se, kuinka paljon hän uskoo mahdollisuuksiinsa saavuttaa tavoitteen.
 • Harjoitus auttaa urheilijaa kasvattamaan halua ja uskoa kohti tavoitettaan.
 • Huolellisesti toteutettaessa harjoitus on erittäin tehokas varmistamaan, että urheilijan motivaatio ja usko tavoitteisiin ovat kohdillaan ja että kehitys ja harjoittelu etenevät koko ajan oikeaan suuntaan.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus vie aikaa n. 60 minuuttia. Urheilija voi suorittaa harjoituksen kotona tai muuten harjoitusajan ulkopuolella.
 • Harjoituksen voi suorittaa myös pienempien tavoitteiden selkiyttämiseksi, jolloin sen voi tehdä myös lyhyemmässä ajassa pohdintoihin käytettävää aikaa rajoittamalla.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran/tavoite, minkä jälkeen pohdintoihin palataan säännöllisesti, jotta asiat pysyvät mielessä.
 • Ajan kuluessa pohdintoja tulee myös lisätä tai muuttaa aina tarvittaessa.

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilijoille harjoituslomake ja kynä.
 • Harjoitus tulee suorittaa rauhallisessa tilassa ja kiireettä.

SUORITUSOHJEET

 1. Urheilija kirjaa ensin itselleen merkittävän tavoitteen, jota hän harjoituksessa käsittelee.
 2. Urheilija pohtii ja lisää harjoituslomakkeessa olevien kysymysten avulla omaa kiinnostustaan ja uskoaan koskien oman tavoitteensa saavuttamista.
 3. Jo kysymysten pohtimisten aikana valmentaja ja urheilija voivat pohtia asioita myös yhdessä.
 4. Lopuksi on tärkeää, että valmentaja tutustuu urheilijan ajatuksiin huolellisesti ja kommentoi niitä valmentajan näkökulmasta vahvistaen entisestään urheilijan motivaatiota ja kiinnostusta tavoitteen saavuttamiseen. Tarkistakaa myös yhdessä, että urheilijan kuvaus matkasta kohti tavoitetta on käytännönläheinen sisältäen asioista, joita hänen on helppoa käytännössä tarkistaa tekevänsä.
 5. Mikäli huomataan, että tavoite on jollain tavoin epärealistinen esimerkiksi harjoitusmäärän tai harjoitusolosuhteiden osalta, tulee tarkoin miettiä, onko tilanne jollain tavoin heti tai ajan kuluessa parannettavissa, vai tuleeko tavoitetta laskea.
 6. Säilyttäkää harjoituslomake paikassa, jossa siihen on helppo vaikka päivittäin palata. Aina kun havaitaan lisää vastauksia tai muutoksia johonkin kysymykseen tai matkan kuvaukseen, niitä tulee kirjata ylös.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: