Tavoitteenasettelun huipputaidot

Harjoite 3: Kausitavoitteiden suunnittelu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 3: Kausitavoitteiden suunnittelu

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Useimmat paljon harjoittelevat ja huipulle pyrkivät urheilijat hyötyvät ja nauttivat huolellisesta kausisuunnittelusta, joka selkeyttää harjoittelua ja ajankäyttöä vähentäen siten stressiä ja paineita.
 • Kausisuunnittelun lakana mahdollistaa tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien sekä arvioinnin toteuttamisen aikajanalla, mikä auttaa hahmottamaan kaudessa saavutettavan kehityksen ja harjoittelun mahdollisuuksia sekä järkevää käytännön toteutusta.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Yleensä urheilijalle kannattaa valita laadittavaksi joko kausisuunnitelma tai vuosisuunnitelma (TrainingFocuksen seuraava harjoite). Jos halutaan hyödyntää molempia, voidaan laatia ensin vuosisuunnitelma, minkä jälkeen kausisuunnitelman avulla edelleen tarkennetaan alkavan kauden toiminta- ja arviointisuunnitelmia.
 • Harjoitus vie aikaa yksilöllisesti yleensä kahdesta kolmeen tuntia. Kausisuunnitelma voidaan laatia useamman päivän kuluessa.
 • Kausisuunnitelma kannattaa yleensä laatia valmentaja ja urheilija yhdessä työskennellen.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran/kausi. Kauden aikana suunnitelmaa tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoituslomake ja kynä.
 • Lisäksi kausisuunnittelua laatiessa tulee olla tiedossa kauden aikana tapahtuvat kilpailut, leirit ja muut olennaiset harjoitteluun ja tavoitteisiin vaikuttavat tapahtumat.

SUORITUSOHJEET

 1. Tulostakaa kausisuunnitelua varten harjoituslomake.
 2. Kirjatkaa ensin lomakkeeseen kauden aikana tapahtuvat kilpailut, leirit, testit, lomat sekä kouluun tai työhön liittyvät aikataulut, jotka ovat jollain tavoin merkittäviä harjoittelun tai tavoitteiden kannalta.
 3. Tarkastelkaa sitten kauden aikataulua, ja asettakaa yhdestä neljään tärkeää tavoitetta kaudelle kausisuunnittelulakanan alaosaa hyödyntäen.
 4. On suositeltavaa, että kaudelle asetetaan eri tyyppisiä tavoitteita, eli tavoitteita liittyen kilpailuihin, mutta myös suorituksiin, harjoitteluun, psyykkisiin taitoihin tai muuhun elämään kuin urheiluun.
 5. Tavoitteiden nimeämisen lisäksi laatikoihin kirjataan mahdollisimman tarkka toimintasuunnitelma sekä suunnitelma siitä, miten kehittymisen etenemistä arvioidaan.
 6. Suosittelemme kausisuunnitelman asettamista esille niin, että urheilija näkee sen päivittäin.
 7. Arvioikaa kehittymistä arviointisuunnitelman mukaisesti koko kauden ajan, ja tehkää tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.
 8. Kauden loppuessa laatikaa halutessanne uusi kausisuunnitelma, jossa hyödynnätte kokemuksia ja oppeja edelliseltä kaudelta.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: