Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 4: Vuositavoitteiden suunnittelu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 4: Vuositavoitteiden suunnittelu

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa urheilijaa hahmottamaan harjoitusvuoden ajalle asetetut tavoitteet.
 • Harjoitusvuoden selkiytyminen urheilijan mielessä motivoi useimpia urheilijoita ja auttaa vähentämään ja sietämään kovaa harjoituskuormitusta sekä paineita.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Yleensä urheilijalle kannattaa valita laadittavaksi joko kausisuunnitelma (edellinen harjoitus) tai vuosisuunnitelma. Jos halutaan hyödyntää molempia, voidaan laatia ensin vuosisuunnitelma, minkä jälkeen kausisuunnitelman avulla edelleen tarkennetaan alkavan kauden toiminta- ja arviointisuunnitelmia.
 • Harjoitus vie aikaa yksilöllisesti yleensä kahdesta viiteen tuntia. Vuosisuunnitelma voidaan laatia useamman päivän kuluessa.
 • Vuosisuunnitelma kannattaa yleensä laatia valmentaja ja urheilija yhdessä työskennellen.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran/vuosi. Vuoden aikana suunnitelmaa tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoituslomake ja kynä.
 • Lisäksi vuosisuunnittelua laatiessa tulee olla tiedossa vuoden aikana tapahtuvat kilpailut, leirit ja muut olennaiset harjoitteluun ja tavoitteisiin vaikuttavat tapahtumat.

SUORITUSOHJEET

 1. Tulostakaa vuosisuunnittelua varten harjoituslomake.
 2. Kirjatkaa ensin lomakkeeseen vuoden aikana tapahtuvat kilpailut, leirit, testit, lomat sekä kouluun tai työhön liittyvät aikataulut, jotka ovat jollain tavoin merkittäviä harjoittelun tai tavoitteiden kannalta.
 3. Suunnitelkaa sitten vuosilakanaan harjoitusjaksot, kuten peruskuntokausien ja kilpailukausien vaihtelut, rankemmat ja kevyemmät harjoitusjaksot sekä fyysisen harjoittelun vaihtelu lajiin ja tilanteeseen soveltaen.
 4. Kun aikataulu on laadittu valmiiksi, asettakaan eri tavoitetyyppejä edustavia tavoitteita vuoden ajalle ja suunnitelkaa niihin sisältyviä välietappeja kirjaten nämä lakanaan.
 5. Toimintasuunnitelmat, arvioinnin suunnitelma sekä muita muistiinpanoja kirjataan vuosisuunnitelman oikeassa laidassa varattuun tilaan.
 6. Suosittelemme vuosisuunnitelman asettamista esille niin, että urheilija näkee sen päivittäin.
 7. Arvioikaa kehittymistä arviointisuunnitelman mukaisesti koko vuoden ajan, ja tehkää heti tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.
 8. Vuoden loppuessa laatikaa halutessanne uusi vuosisuunnitelma, jossa hyödynnätte kokemuksia ja oppeja edelliseltä vuodelta.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: