Tavoitteenasettelun huipputaidot

Harjoite 5: Urasuunnittelu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 5: Urasuunnittelu

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Urasuunnittelu toimii useimmilla urheilijoilla merkittävänä välineenä paineiden hallinnassa sekä motivaation säilyttämisessä huippu-urheilijan arjessa.
 • Harjoitus auttaa urheilijaa hahmottamaan oman elämänsä kokonaisuutta ja urheilun asemaa siinä.
 • Harjoitus auttaa urheilijaa pohtimaan, minkälaisia asioita hän haluaa elämäänsä sisältyvän tulevaisuudessa ja minkälaisia urheiluun, mutta myös muihin elämän osa-alueisiin liittyviä tavoitteita hän omaa.
 • Urasuunnittelu antaa myös valmentajalle merkittävää tietoa koskien urheilijan kiinnostuksen kohteita ja toiveita monipuolisesti koko elämän alueella.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluu aikaa 30-90 minuuttia urheilijan työskentelytavasta riippuen.
 • Harjoituksen voi hyvin tehdä useampaan työskentelykertaan jaettuna.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran, minkä jälkeen sitä voi palata tarkastelemaan ja muokkaamaan yhä uudestaan.
 • Haluttaessa harjoituksen voi toistaa muutaman vuoden välein, kun urheilija on selvästi siirtynyt eri elämänvaiheesta toiseen.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus kannattaa tehdä rauhallisessa ja kiireettömässä tilanteessa ja tilassa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustukaa tehtävänantoon harjoituslomakkeen avulla. Urheilija varmistaa, että hän on ymmärtänyt ohjeet.
 2. Tavoitteena on pohtia monipuolisesti ja tarkasti oman elämän tapahtumia tähän asti sekä omia toiveita ja tavoitteita tulevaisuudessa koskien kaikkia elämän eri osa-alueita.
 3. Kun urheilija on tarkasti ja kiireettä pohtinut ja kirjannut oman urasuunnitelman harjoituslomakkeeseen, käydään se yhdessä läpi valmentajan ja mahdollisten muiden tiimin jäsenten kanssa.
 4. On tärkeää, että kaikista urheilijan mieltä mahdollisesti painavista tai epäilyttävistä asoista keskustellaan, ja niiden osalta päädytään toimintasuunnitelmaan, jonka avulla paineet asiasta voivat hellittää.

VINKKEJÄ!

On tärkeää, että valmennustiimi tukee urheilijan pyrkimyksiä kohti tavoitteitaan kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä viestittää uheilijalle ihmisarvosta, joka ei ole riippuvainen urheilutuloksista. Tämä vapauttaa urheilijan rauhassa kehittymään ja kilpailemaan kohti omaa maksimiaan urheilusta nauttien.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: