Tavoitteenasettelun huipputaidot

Harjoite 6: Kokonaisuuden arviointi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 6: Kokonaisuuden arviointi

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa kartoittamaan urheilijan kokonaistilannetta ja varmistaa siten urheilijan uran etenemistä toivottuun suuntaan.
 • Harjoitus auttaa ylläpitämään niitä asioita, jotka sujuvat hyvin ja ovat urheilijan itsensä ja tilanteen vahvuuksia.
 • Harjoitus antaa myös mahdollisuuden tarvittaessa suunnitella toimenpiteitä niidenkin asioiden edistämiseksi, jotka tällä hetkellä näyttäisivät olevan mahdollisia uran jarruttajia.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluu aikaa 20-60 minuuttia.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran/urheilija.
 • Harjoitus voidaan toistaa esimerkiksi 1-2 vuoden välein tilanteen ja kehittymisen uudelleen arvioimiseksi.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus kannattaa suorittaa rauhallisessa ja kiireettömässä tilanteessa ja tilassa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustukaa tehtävänantoon harjoituslomakkeen avulla. Urheilija varmistaa, että hän on ymmärtänyt ohjeet.
 2. Tavoitteena on pohtia ja arvioida rehellisesti oman urheilun ja elämän kokonaisuutta suhteessa omiin tavoitteisiin.
 3. Niitä asioita, joiden huomataan olevan omia vahvuuksia, pyritään ylläpitämään ja edelleen vahvistamaan.
 4. Niitä asioita, joiden huomataan olevan haasteita, pohditaan yhdessä, ja niiden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma tai tarvittaessa ajattelumalli, jonka avulla haaste voidaan henkisesti ylittää, vaikka sille ei fyysisesti voitaisi tehdä mitään.
 5. Harjoituksen toteuttamisen jälkeen varmistakaa, että koko urheilijan tiimi on tietoinen mahdollisista toimintasuunnitelmista haasteiden voittamiseksi, vaikka toimintasuunnitelmat olisi tarkoitus toteuttaa vasta pidemmän ajan kuluessa. Arvioikaa säännöllisesti tilanteen etenemistä sekä sitä, että vahvuudet urheilijassa itsessään sekä tilanteessa säilyvät vahvuuksina ja kehittyvät entisestään.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: