Tavoitteenasettelun huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Tavoitteenasettelun huipputaitojen tavoitteita

  • Yksilöllinen tavoitteenasettelun hyödyntäminen
  • Tavoitteenasettelun tuloksellisuus – into tavoitteita kohti ja itseluottamus
  • Kausi- ja vuosilakanan käyttöönotto haluttaessa
  • Urasuunnittelu ja kokonaisuuden arviointi

 

Huipputaitojen harjoitteet

 Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta huipputaitojen tasolla

Tavoitteena on syventää ja yksilöllistää urheilijan ja valmentajan ajatuksia tavoitteenasettelusta, kun sitä on jo tehty. Lopullisena tavoitteena on selvittää, minkälainen tavoitteenasettelu ja tavoitteisiin suhtautuminen tukevat ihanteellisesti urheilijaa kohti huippuonnistumisten saavuttamista.

Harjoite 2: Tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyden kasvattaminen

Tavoitteena on ylläpitää ja edelleen lisätä urheilijan uskoa ja halua saavuttaa asetettu tavoite. Harjoitteessa urheilija käy kirjallisten kysymysten avulla läpi ajatusprosessin, joka edistää tavoitteen saavuttamisen todennäköisyyttä.

Harjoite 3: Kausitavoitteiden suunnittelu

Harjoite tarjoaa mahdollisuuden hahmottaa ja laatia kauden tavoitteet aikajanalle kausilakanaan. Tämä varmistaa, että suunnitelmat ovat realistiset, ja niitä voidaan heti tarvittaessa muokata. Kausisuunnitelu yleensä myös vähentää stressiä ja paineita ajankäytön suunnitelmallisuuden myötä.

Harjoite 4: Vuositavoitteiden suunnittelu

Harjoite tarjoaa mahdollisuuden erittäin yksityiskohtaiseen harjoitusvuoden suunnitteluun vuosisuunnittelulakanaan. Tavoitteet määritellään eri tyyppien mukaisesti vuoden aikajanalle, ja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana.

Harjoite 5: Urasuunnittelu

Harjoitteessa urheilija hahmottelee aikaviivalle elämässään ja urheilussaan tapahtuneita asioita sekä tulevaisuudessa tapahtuviksi toivottuja asioita. Urasuunnittelun tavoitteena on, että urheilija selkeyttää ajatuksiaan siitä, millä tavoin hän jakaa ajankäyttönsä ja eri elämänalueidensa sisällön. Näin motivoituminen ja paineiden hallinta säilyvät ja kehittyvät.

Harjoite 6: Kokonaisuuden arviointi

Harjoite päättää TrainingFocuksen tavoitteenasettelun ja urasuunnittelun prosessin johdattamalla urheilijan arvioimaan väittämien ja vastausten avulla monipuolisesti urheilemisensa tilannetta ja uran etenemistä toivottuun suuntaan.