Tavoitteenasettelun huipputaidot

Tietoisku tavoitteenasettelun huipputaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Alla on esitetty viisi huipputaitojen tasolla tärkeää tietoiskua liittyen tavoitteenasetteluun.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta tavoitteenasettelun huipputaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

TIETOISKU 1 

On erittäin tärkeää, että huipulle tähtäävä urheilija saa mahdollisuuden toteuttaa teknisesti taitavaa tavoitteenasettelua. Hänen tulee saada mahdollisuus laatia itselleen sopivan haastavia tavoitteita toiminta- ja arviointisuunnitelmineen, ja kokeilla riittävan pitkään sitä, miten oikein laadittu, riittävästi onnistumisia ja kehittymisen merkkejä tuottava tavoitteenasettelu vaikuttaa motivaation säilymiseen, paineiden hallintaan sekä fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn.

TIETOISKU 2

Kun urheilija osaa taitavan tavoitteenasettelun tekniikan ja on kokeillut sitä, on hän valmis suunnittelemaan yksilöllisesti ja tilanteen mukaan sen, minkälainen tavoitteenasettelu tai yleinen suhtautuminen tavoitteisiin parhaiten tukee juuri hänen huippu-urheilu-uran onnistumista.

TIETOISKU 3

Tavoitteen saavuttamisen todennäköisyyteen vaikuttavat oleellisesti seuraavat kaksi asiaa: se, kuinka haluttava ja kiinnostava tavoite urheilijan mielestä on ja se, kuinka paljon urheilija aidosti uskoo tavoitteen saavuttamisen mahdollisuuksiin. Näihin asioihin tulee näin ollen kiinnittää huippu-urheilijan psyykkisessä valmennuksessa erityistä huomiota.

TIETOISKU 4

Suurin osa huipulle tähtäävistä urheilijoista hyötyy siitä, että tavoitteenasettelu laaditaan systemaattisesti noin vuodeksi eteenpäin, jolloin urheilija hahmottaa asetettujen tavoitteiden aikataulun suhteessa tulevan vuoden kilpailuihin ja muihin urheiluun liittyviin tavoitteisiin. Tämä tukee usein ennen kaikkea urheilijan motivoitumista myös suureen kuormitukseen sekä oheisharjoitteluun, koska vuosi- ja kausisuunnittelun avulla yhteys päivittäisen harjoittelun ja tavoitteiden saavuttamisen välillä vahvistuu.

TIETOISKU 5

Urasuunnittelu ja urheilijan kokonaiselämäntilanteen arviointi ovat merkittäviä huippu-urheilijan motivaation säilymistä ja paineiden hallintaa varmistavia menetelmiä. Kun urheilu ei muodostu ainoaksi ja väärällä tavalla vakavaksi osaksi urheilijan ajatusmaailmaa, kykenee urheilija huomattavasti todennäköisemmin riittävän tasaiseen harjoitteluun pitkällä aikajänteellä. Myös epäonnistumisten ja muulla tavoin haasteellisten jaksojen käsittely ja sietäminen on siten yleensä helpompaa, jolloin ne aiheuttavat vähemmän ja lyhyempiaikaisia vaikutuksia urheilijan tuloksiin.