Lasten motivaatio ja tavoitteet: BONUS-harjoite: Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Kysymyksiä vanhemmille lapsen tavoitteista ja urheilemisesta

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Tavoitteena on, että valmentaja saa tietoa urheilevan lapsen tavoitteista, joista kotona on puhuttu, sekä tavoitteista, joita perhe toivoo lapsen urheilulta.
  • Harjoite voi lisätä vuorovaikutusta kodin ja valmennuksen välillä.
  • Urheilevan lapsen vanhemmat saavat mahdollisuuden pohdiskella ja selventää ajatuksiaan koskien lapsen urheilua ja siihen liittyviä tavoitteita ja muita tekijöitä.

 

SUORITUSOHJEET:

  1.  Valmentaja antaa lomakkeet urheilevien lasten vanhemmille.
  2. Vanhemmat vastaavat lomakkeen kysymyksiin ja palauttavat lomakkeen valmentajalle, jos niin on sovittu.
  3. Vanhempien on tärkeää tietää, että mihinkään kysymykseen ei ole vääriä tai oikeita vastauksia, vaan jokaisen perheen tilanne on yksilöllinen, eikä vastauksia arvioida millään tavalla. Tavoitteena on tiedon jakaminen.
  4. Jos tarpeen tai mahdollista, voidaan erityistä huolta tai huomiota herättävistä asioista keskustella seuraavan kerran, kun valmentajalla on mahdollisuus tavata vanhempia sille erikseen varattuna aikana. Valmentaja tai urheiluseura informoi perheitä tästä asiasta erikseen.
  5. Lomake ja vastaukset voidaan myös vain säilyttää tiedonantona, ja palata kysymyksiin ja vastauksiin tarvittaessa. Kysymyksiin voidaan vastata uudelleen sopivin väliajoin.