Lasten motivaatio ja tavoitteet: Harjoite 10: Kotitehtäviä liittyen innostukseen, motivaatioon ja tavoitteisiin

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Kotitehtäviä liittyen innostukseen, motivaatioon ja tavoitteisiin

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Harjoite lisää innostusta ja tehostaa oppimista kotitehtävien avulla.
  • Lasten ja valmentajan välinen tiedonkulku kotitehtävien osalta on selkeää, ja vuorovaikutus kehittyy. Myös iloinen ja myönteinen ilmapiiri vahvistuu.
  • Harjoite myös vahvistaa lasten vastuunottoa omasta tekemisestään ja oppimisestaan.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT, VÄLINEET

  • Harjoite voidaan toteuttaa kuinka usein tahansa lajiharjoitusten välisinä kotitehtävinä.

 

SUORITUSOHJEET

  1. Asettukaa hetki ennen harjoituksen päättymistä pohtimaan yhdessä kotitehtäviä.
  2. Päättäkää ensin yhdessä koko ryhmänä, että kotitehtävän tulee olla sellainen, että se auttaa joko siinä, että on tosi innostunut tästä omasta harrastuksesta tai sitten siinä, että oppii yhä paremmin jonkun asian, joka on tärkeä ja ajankohtainen.
  3. Jaa sitten lapset sopiviin ryhmiin, jos heitä on paljon, ja anna jokaiselle ryhmälle ohjeeksi keksiä, jokin kotitehtävä a) lapsille ja b) valmentajalle, joka auttaa päätetyssä innostus- tai oppimistavoitteessa.
  4. Tutustutaan ehdotuksiin ja valitaan niistä joku toteuttavaksi tällä kerralla. Muut ehdotukset voidaan toteuttaa seuraavilla kerroilla.
  5. On tärkeää, että asiaan palataan heti seuraavan harjoituksen alkaessa kysyen, miten kotitehtävä on sujunut.
  6. Erityisen tärkeää on, että valmentaja raportoi, miten lasten hänelle antaman kotitehtävän tekeminen on onnistunut!!