Lasten motivaatio ja tavoitteet: Harjoite 5: Lajitietokilpailu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Lajitietokilpailu

 

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Lajitietokilpailu on hauska tapa lisätä lasten ymmärrystä siitä, miksi mitäkin asioita harjoitellaan ja mihin minkäkin taidon harjoittelu johtaa pidemmällä tähtäimellä.
 • Näin voidaan lisätä lasten intoa harjoitella toisaalta perusasioita ja toisaalta joitain haastavampia asioita.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite voidaan toteuttaa esimerkiksi lajiharjoituksen aluksi tai jonain muuna sopivana hetkenä.
 • Harjoite vie aikaa n. 10-20 minuuttia.
 • Toistoja voidaan tehdä uudestaan niin paljon kuin valmentaja kokee mielekkääksi.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite voidaan suorittaa lajiharjoittelun tiloissa.
 • Harjoitusesimerkki uimahypyistä ja jalkapallosta.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Valmentaja laatii etukäteen lapsille sopivia kysymyksiä koskien lajia. Esimerkeistä löytyy eri tyyppisiä kysymyksiä eri ikäisille sopien, joita voi laatia vastaavasti omasta lajista.
 2. Valmentaja kysyy kysymykset lapsilta, ja nämä vastaavat ikätasonsa mukaisesti joko suullisesti tai kirjallisesti.
 3. Kun lapset ovat vastanneet kysymyksiin, niistä keskustellaan ja valmentaja kertoo oikeat vastaukset kysymyksiin, joihin sellainen on olemassa.
 4. Lasten vastauksia kannattaa kuunnella mielenkiinnolla, sillä niiden perusteella valmentaja voi havaita virheellisiä ajatusmalleja tai käsityksiä liittyen opeteltaviin asioihin.