Tavoitteenasettelun perustaidot

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitekeskustelun tueksi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitekeskustelun tueksi

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Valmentajan ja urheilijan kannattaa lähes poikkeuksetta kokoontua säännöllisesti keskustelemaan tavoitteista ja muista niihin liittyvistä asioista.
 • Kysymykset auttavat valmentajaa ja urheilijaa keskustelemaan tavoitteenasettelusta monipuolisesti ja tehokkaasti.
 • Kysymykset tuovat valmentajalle ja myös urheilijalle itselleen tietoa siitä, mitä urheilija ajattelee tavoitteistaan sekä siitä, mitä hän toivoo ja mitä hän mahdollisesti epäröi tai pelkää. Tämä on oleellista, jotta työskentely tavoitteita kohti etenee ihanteellisesti.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Keskustelulle kannattaa varata riittävästi aikaa, vähintään puoli tuntia.
 • Suosittelemme keskustelujen järjestämistä henkilökohtaisesti, mutta tilanteen mukaan voidaan toki keskustella useamman urheilijan kanssa yhdessä.
 • Tavoitekeskustelu kannattaa järjestää säännöllisesti, mutta yksilöllisin välein urheilijan iän, tason ja toiveiden mukaisesti.
 • Kysymykset toimivat hyvin runkona myös ensimmäiselle keskustelulle, jossa valmentajan tavoitteena on tutustua uuden urheilijan ajatuksiin harjoittelusta ja tavoitteista.
 • Kysymykset kysytään kerran urheilijaa kohden. Harjoituksen voi toistaa noin vuoden kuluttua, jos halutaan selvittää sen hetkistä tilannetta kyseisten kysymysten avulla.

TILA JA VÄLINEET

 • Tila, jossa voidaan rauhassa keskustella asioista.
 • Valmentajalle kysymykset haluttaessa kirjallisina.

SUORITUSOHJEET

 1. Valmentajan, ja haluttaessa urheilijankin, kannattaa lukea kysymykset etukäteen läpi, jotta niitä koskevia ajatuksia voi pohdiskella jo etukäteen. Niin myös ainakin kiinnostavimmat kysymykset tulevat varmasti käsiteltyä.
 2. Asettukaa rauhalliseen tilaan keskustelemaan urheilijan tavoitteista ja niihin liittyvistä ajatuksista.
 3. Valmentaja voi halutessaan edetä ehdotettuja kysymyksiä yksi kerrallaan tai käyttää niistä vain joitain ja laajentaa keskustelua lajin ja tilanteen kannalta olennaisiin asioihin.
 4. On tärkeää, että keskustelu etenee kysymyslähtöisesti, eli urheilija saa aina esittää omat näkemyksensä ennen valmentajan ajatuksia samasta asiasta. Näin urheilija kokee tulevansa kuulluksi ja valmentaja saa arvokasta tietoa juuri kyseisen urheilijan harjoittelua, tavoitteita sekä tavoitteiden asettamista koskevista ajatuksista.
 5. Ennen keskustelun lopettamista on tärkeää sopia, miten  ja milloin asioihin palataan. Voidaan esimerkiksi sopia, että jatketaan jaksolla, jonka aikana opetellaan tavoitteenasettelun perustekniikkaa TrainingFocuksen perustaitojen harjoitteiden avulla, minkä jälkeen tarkistetaan urheilijan yksilöllinen tilanne.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: