Tavoitteenasettelun perustaidot

Harjoite 2: Tavoitteiden kirjaaminen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 2: Tavoitteiden kirjaaminen

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus opettaa urheilijoita muodostamaan tavoitteita ja kirjaamaan niitä selkeästi ja positiiviseen muotoon.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus vie aikaa 10 - 30 minuuttia sen mukaan, kuinka paljon aikaa siihen halutaan käyttää.
 • Harjoituksen voi antaa myös kotitehtäväksi urheilijoille, jolloin he voivat suorittaa sen rauhassa asioita pohtien ennen kuin tavoitteista keskustellaan yhdessä.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran. Harjoituksen voi toistaa, jos halutaan edelleen harjoittaa tavoitteen kirjaamisen taitoa tai varmistaa, että taito on opittu.

TILA JA VÄLINEET

 • Lajiharjoitustilasta jokin paikka, jossa urheilijat voivat rauhassa kirjata tavoitteitaan.
 • Urheilijoille harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Urheilijat kirjaavat ensin kaikenlaisia mieleensä tulevia tavoitteita allekkain harjoituslomakkeeseen. Anna urheilijoille tai ota itse ensin vain harjoituslomakkeen ensimmäinen sivu. Korosta tai huomaa, että ei ole niin väliä, mitä ja minkälaisia tavoitteita kirjataan. Tehtävässä tulee vain miettiä, mitä kaikkea urheilussa haluaisi saavuttaa ja oppia sekä lajin kannalta että ihmisten kanssa jne.
 2. Kun tavoitteita on kirjattu mahdollisimman paljon, jaa urheilijoille tai ota itse lomakkeen toinen sivu. Käy läpi kaksi tärkeää asiaa, jotka omista tavoitteista on tarkistettava:
  • "Tavoitteen tulee olla selkeä ja käytännönläheinen, mielellään mitattava. Esimerkiksi jos tavoitteena on: ”Harjoittelen hyvin”, täytyy tavoitteeseen lisätä määritelmä, mitä ”hyvin” tarkoittaa. Muuten on mahdotonta tietää, onko tavoite saavutettu vai ei ja miten pitäisi toimia, jotta tavoitetta lähestytään."
  • "Tavoitteen tulee olla ilmaistu positiivisessa muodossa. Esimerkiksi, jos urheilija on kirjannut: ”En tipu maajoukkueesta”, tulee tavoite muotoilla uudestaan: ”Pysyn maajoukkueessa”. Näin siksi, että urheilijan ei tule pyörittää mielessään vältettävää sanaa, vaan sitä, mitä haluaa saavuttaa."
 3. Kun nämä kaksi asiaa on käyty läpi, urheilijat tarkistavat ensimmäiseen paperiin kirjaamansa tavoitteet ja muotoilevat uudestaan tai tarkentavat niitä tavoitteita, joissa on parantamisen varaa.
 4. Säilyttäkää lomake, jossa tavoitteet on muotoiltu oikein.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: