Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 3: Tavoitetyypit

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 3: Tavoitetyypit

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus opettaa urheilijaa asettamaan monipuolisia ja erityyppisiä tavoitteita.
 • Monipuoliset ja erityyppiset tavoitteet varmistavat, että urheilija kokee riittävän usein onnistumisia ja havaitsee edistymistä kohti päätavoitteitaan.
 • Motivaatio säilyy todennäköisemmin ja urheilija jaksaa harjoitella kovaa, kun tavoitteenasettelussa osataan käyttää monia tavoitetyyppejä.
 • Järjestelmällisesti vuosien varrella toteutettuna harjoitus opettaa tehokkaasti sietämään myös epäonnistumisia ja kohtaamaan ne hyödyllisinä oppimiskokemuksina.

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus vie aikaa noin 20 - 30 minuuttia. Valmentajan on oltava läsnä, jotta urheilijat voivat tarvittaessa pohtia tavoitteitaan valmentajan avulla.
 • Harjoitus tehdään ensin yhden kerran, minkä jälkeen se voidaan toistaa sopivan ajan kuluttua uudestaan vaikka koko urheilijan uran ajan tapauskohtaisesti sen  mukaan, mitä muita tavoitteenasettelun menetelmiä käytetään.

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeet ja kynät.

SUORITUSOHJEET

 1.  Jaa urheilijoille lomakkeet ja käykää läpi harjoituksen tavoite ja kulku. Esimerkiksi: ”Tavoitteena on tutustua erilaisiin tavoitetyyppeihin ja harjoitella niiden avulla omien, eri tyyppisten tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeää ajatellen urheilusta nauttimista ja sitä, että harjoittelemme koko ajan oikein saavuttaaksemme haluamamme asiat. Näin ollen on tärkeää, että tähän harjoitukseen keskitytään erityisen huolella, ja saan tietää teidän omista, henkilökohtaisista tavoitteistanne, jotka innostavat ja tuntuvat teille tärkeiltä.”
 2. Pyydä urheilijoita tutustumaan rauhassa monisteen avulla eri tavoitetyyppeihin. Keskustelkaa tarvittaessa epäselvistä tai muuten ajatuksia herättävistä kohdista.
 3. Pyydä urheilijoita sitten laatimaan itselleen yksi tai kaksi jokaista tavoitetyyppiä edustavaa tavoitetta sekä määrittelemään kunkin tavoitteen osalta se, millon he itse ajattelevat tavoitteen olevan mahdollista saavuttaa. Valmentajan on hyvä olla paikalla, jotta urheilijat voivat kysyä hänen mielipiteitään ja ajatuksiaan jo tavoitteiden asettamisen aikana.
 4. Kun urheilijat ovat valmiita, pyydä heitä palauttamaan lomakkeet, jotta voit tutustua vielä tarkemmin urheilijoidesi asettamiin tavoitteisiin.
 5. Tarkista valmentajana, haluatko kommentoida asetettuja tavoitteita tai niihin liittyviä aikatauluja. Tarkista, että jokainen tavoite on kirjattu positiiviseen muotoon, eli niin, että se ilmaisee sen, mitä urheilija haluaa eikä sitä, mitä urheilija yrittää välttää. Voit myös halutessasi ehdottaa jotain lisätavoitetta ja nopeampaa tai hitaampaa aikataulua, jos ajattelet sen olevan urheilijalle tärkeää.
 6. Keskustele ja käy jokaisen urheilijan kanssa tavoitteet vielä lyhyesti läpi. Tämän voi tehdä samalla, kun jatkatte eteenpäin harjoitukseen 4: taitava tavoitteenasettelu - aikavälit ja toimintasuunnitelmat.
 7. Ota itsellesi kopiot urheilijoiden tuottamista harjoituslomakkeista. Palauta sitten lomakkeet urheilijoille.

VINKKEJÄ! 

Voit halutessasi käyttää apuna ja hyödyksi edellisessä harjoituksessa (Harjoitus 2: Tavoitteiden kirjaaminen) kirjattuja tavoitteita jakamalla ne nyt eri tavoitetyyppien alle.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: