Tavoitteenasettelun perustaidot

Harjoite 4: Taitava tavoitteenasettelu: aikavälit ja toimintasuunnitelmat

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 4: Taitava tavoitteenasettelu: aikavälit ja toimintasuunnitelmat

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa urheilijaa oppimaan ja kokeilemaan, miten tavoitteita asetetaan eri aikaväleille.
 • Harjoitus auttaa urheilijaa oivaltamaan, miten yhdelle päivälle asetetut tavoitteetkin johtavat pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä edesauttaa motivoitumista laadukkaaseen arkiharjoitteluun.
 • Harjoitus antaa urheilijalle ja valmentajalle mahdollisuuden laatia selkeät toimintasuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on ehdottoman tärkeä edellytys tavoitteiden toteutumiselle.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluu aikaa noin 30 - 45 minuuttia.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran/tavoitteenasettelu.
 • Harjoitus voidaan ja on hyvä toista rutiininomaisesti aina, kun asetetaan uusia tavoitteita.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa, kunhan tilanne on riittävän rauhallinen.
 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeen ja kynän.

SUORITUSOHJEET

 1. Jaa urheilijoille harjoituslomakkeet. Jos olette tehneet Trainingfocuksen tavoitteenasettelun perustaitojen harjoitukset 2 ja 3, pyydä urheilijoita ottamaan niissä laaditut harjoituslomakkeet mukaan, jotta niissä asetettuja tavoitteita voidaan käyttää avuksi tässä harjoituksessa.
 2. Käykää läpi harjoituksen kulku lomakkeen avulla. Esimerkiksi:
  • ”Harjoituksessa asetetaan tavoitteita eri aikaväleille seuraavasta harjoitteesta uran loppuun asti."
  • "Tavoitteiden asettaminen aloitetaan lomakkeen yläreunasta eli visiosta koko uran saavutuksista. Aina kun asetetaan seuraavan aikavälin tavoite alle, tulee miettiä, mitä siinä ajassa tulisi saavuttaa, jotta yläpuolelle asetettu tavoite olisi mahdollista saavuttaa."
  • "Näin syntyy tavoitteiden jono, jossa alempana olevat tavoitteet tukevat ylempänä olevien toteutumista."
  • "Kun kaikkien aikavälien tavoitteet on kirjattu, kirjataan vielä jokaisen tavoitteen kohdalla oleviin laatikoihin ensin arvio siitä, kuinka haastava tavoite on ja arvio siitä, minkälaisia haasteita matkan varrella voi tulla eteen."
  • "Lopuksi laaditaan käytännönläheinen suunnitelma, jota noudattamalla tavoite ajatellaan saavutettavan.”
 3. Tarkista valmentajana urheilijoiden laatiessa tavoitteitaan tai itse urheilijana, että toimintasuunnitelmat muotoutuvat mahdollisimman konkreettisiksi. Niissä tulee ilmaista, mitä tehdään, missä ja miten, jotta kehitystä tapahtuu oikeaan suuntaan ja jotta koko ajan edetään kohti tavoitteen toteutumista.
 4. Tarkista myös tavoitteiden realistisuus ja se, miten haastavuus on arvioitu. Kommentoi tarvittaessa valmentajana haasteellisuuden arvioita, haasteita ja toimintasuunnitelmia.
 5. Ota itsellesi kopiot urheilijoiden tuottamista harjoituslomakkeista, jotta voit muistuttaa heitä suunnitelmien toteuttamisesta jatkossa. Palauta sitten lomakkeet urheilijoille. Pyydä heitä tarkastelemaan niitä säännöllisesti.
 6. Edetkää suorittamaan myös harjoitukset 5 ja 6, joissa tavoitteet jaetaan ensin pienempiin välitavoitteisiin, ja sen jälkeen suunnitellaan tavoitteenasettelun arviointi. Tämä on välttämätöntä, jotta tavoitteenasettelusta saadaan kaikki hyöty käyttöön.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: