Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 5: Välitavoitteet

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 5: Välitavoitteet

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 •  Harjoitus opettaa urheilijan pilkkomaan tavoitteet pieniin askeliin eli välitavoitteisiin.
 • Harjoitus auttaa urheilijaa harjoittelemaan pitkäjänteisesti kohti kaukanakin siintäviä tavoitteita, koska saavuttaessaan välitavoitteita hän saa riittävän usein tietoa siitä, että edistymistä tapahtuu koko ajan.
 • Harjoitus auttaa urheilijaa hahmottamaan erilaisten tavoitteiden vaatimaa työmäärää ja harjoitusprosessia, joka vie tavoitteen saavuttamiseen.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluu aikaa 10 - 30 minuuttia urheilijan tavoitteesta ja työskentelytavasta riippuen.
 • Jotta välitavoitteiden asettamisen taito saavutetaan, tulee harjoitus toistaa muutaman kerran erityyppisten ja eri aikaväleille asetettujen tavoitteiden yhteydessä.
 • Harjoitus voidaan toistaa aina, kun urheilija asettaa uuden tavoitteen.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa, kunhan tilanne on riittävän rauhallinen.
 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeet ja kynät.

SUORITUSOHJEET

 1. Kerro urheilijoille välitavoitteiden asettamisen merkityksestä. Esimerkiksi: Kun urheilija on jakanut tavoitteen pieniin askeliin, saa hän riittävästi tietoa siitä, että koko ajan tapahtuu kehittymistä ja edetään oikeaan suuntaan. Välitavoitteiden avulla saadaan myös nopeasti ja ajoissa tietoa siitä, jos toimintasuunnitelmaa tai mahdollisesti koko tavoitetta  on jollain tavoin muutettava. Tällöin ei hukata aikaa ja työtä siihen, että tehtäisiin jotain, mistä ei ole parhainta mahdollista hyötyä kehittymiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi.”
 2. Käykää harjoituksen kulku läpi harjoituslomakkeen avulla. Puhtaasti välitavoitteiden asettamista harjoiteltaessa ei ole väliä, minkä tyyppisen päätavoitteen urheilijat asettavat. Harjoitus on toimiva riippumatta siitä, jakaako urheilija osiin koko uransa mittaisen tavoitteen, vai seuraavan viikon kuluessa saavutettavan tavoitteen. Jotta taito saavutetaan, tulee urheilijan kuitenkin harjoitella sitä useamman kerran erilaisten tavoitteiden kanssa.
 3. Kun urheilijat ymmärtävät, miten harjoitus suoritetaan, anna heidän tehdä se omaan tahtiin. Kierrä itse auttamassa urheilijoita tarvittaessa. Valmentaja voi jo tässä vaiheessa keskustella tavoitteista ja niiden sisältämistä prosesseista.
 4. Varmista, että lopettaessanne jokainen urheilija on tyytyväinen työhönsä ja selvillä siitä, minkälaisin pienin askelin hän voi jatkossa edetä kohti päätavoitettaan, jonka hän tällä harjoituskerralla jakoi osiin.
 5. Ota itsellesi kopiot urheilijoiden tuottamista harjoituslomakkeista ja palauta sitten lomakkeet urheilijoille.
 6. Sopikaa seuraava harjoituskerta, jolloin jaatte osiin jonkin toisenlaisen päätavoitteen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: