Tavoitteenasettelun perustaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Tavoitteenasettelun perustaitojen tavoitteita

  • Urheilija pohtii omia henkilökohtaisia tavoitteitaan monipuolisesti.
  • Tavoitteenasettelun perustekniikka ja taitava hyödyntäminen motivaation ja kehittymisen tukena: kirjaamisen tapa, tavoitetyypit, aikavälit, välitavoitteet, toimintasuunnitelmat ja systemaattinen arviointi

 

Perustaitojen harjoitteet

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitekeskustelun tueksi

Harjoitteessa on esitetty kysymyksiä, joita valmentaja voi esittää urheilijalle monipuolisessa ja tehokkaassa tavoitekeskustelussa. Tavoitteena on, että urheilija itse ja valmentaja saavat hyödyllistä tietoa koskien urheilijan tarkempia ajatuksia ja tuntemuksia koskien tavoitteita ja niihin liittyviä asioita.

Harjoite 2: Tavoitteiden kirjaaminen

Tavoitteena on, että urheilijat oppivat kirjaamaan tavoitteensa positiiviseen ja ytimekkääseen muotoon, mikä edistää urheilijan ajattelua ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamista parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä urheilijat opettelevat ajattelemaan sitä, mitä haluavat, eikä sitä, mitä pelkäävät.

Harjoite 3: Tavoitetyypit

Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että urheilijan tavoitteenasettelu sisältää monipuolisesti erilaisia tavoitteita ja tukee siten ihanteellisesti urheilijan motivaatiota ja itseluottamuksen kehittymistä. Myös epäonnistumisten sietokyky kehittyy. Urheilijat tutustuvat harjoitteessa erilaisiin tavoitetyyppeihin ja asettavat kaikkien tyyppien mukaisia tavoitteita itselleen.

Harjoite 4: Taitava tavoitteenasettelu: aikavälit ja toimintasuunnitelmat

Harjoitus on merkittävä tehokkaan ja tuloksellisen tavoitteenasettelun perusharjoitus. Tavoitteena on motivoituminen arkiharjoitteluun, tavoitteiden saavuttamisen todennnäköisyyden kasvattaminen sekä eri aikavälin tavoitteiden hyödyntäminen. Urheilija kirjaa tavoitteita sekä toiminta- ja arviointisuunnitelmat eri aikaväleille.

Harjoite 5: Välitavoitteet

Harjoitus lisää urheilijan motivoitumista pitkäntähtäimen tavoitteiden eteen työskentelyyn, kun edistymistä havaitaan välitavoitteiden avulla säännönmukaisesti. Urheilija opettelee kirjallisesti jakamaan isompia tavoitteitaan pienemmiksi välitavoitteiksi ja välivaiheiksi.

Harjoite 6: Arviointi: huolehdi tavoitteen saavuttamisesta

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilija oppii hyödyntämään arviointia tehokkaasti tavoitteiden saavuttamisen välineenä. Myös paineensiedon ja epäonnistumisen käsittelyn taidot kehittyvät. Urheilija kirjaa tavoitteet eri aikaväleille ja suunnittelee arviointiprosessin tavan ja aikataulun.