Tavoitteenasettelun perustaidot

Tietoisku tavoitteenasettelun perustaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Alla on esitetty viisi perustaitojen tasolla tärkeää tietoiskua, jotka liittyvät tavoitteenasetteluun.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta tavoitteenasettelun perustaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Tietoiskuja voi myös käyttää esimerkiksi keskustelujen herättelijöinä tai vauhdittajina sekä harjoitusten merkityksellisyyden perusteluina.

TIETOISKU 1 

Tavoitteenasettelua toteutettaessa tavoitteet on kirjattava ja ilmaistava selvinä, käytännönläheisinä asioina. Tavoitteiden, myös psyykkisten, on oltava sillä tavoin mitattavissa ja arvioitavissa, että urheilija ja valmentaja tietävät, miten kehittyminen edistyy ja milloin tavoite on saavutettu.

Tavoitteet on kirjattava aina kirjata positiiviseen muotoon, jolloin ilmaistaan, mitä halutaan saavuttaa sen sijaan, että kirjattaisiin, mitä ei haluta enää tapahtuvan tai mitä halutaan välttää. Näin siksi, että aivot työskentelevät myös ihmisen itse tiedostamatta kohti tavoitteita, jolloin on tärkeää, että mielessä pyöritellään haluttavia eikä vältettäviä asioita.

TIETOISKU 2 

Tavoitteenasettelun on kohdistuttava monipuolisesti erityyppisiin tavoitteisiin. Näin varmistetaan, että onnistumisia tapahtuu riittävän usein ja että urheilija motivoituu pitkäjänteiseen harjoitteluun myös vuosien päässä olevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

TIETOISKU 3

Tavoitetyypit, jotka ainakin kannattaa sisällyttää tavoitteenasetteluun, ovat: tulevaisuuden visiot, kilpailu-, sijoitus- ja tulostavoitteet, suorituksiin liittyvät tekniset, taktiset ja fyysiset tavoitteet, harjoitteluun ja sen laatuun liittyvät tavoitteet, psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittymiseen liittyvät tavoitteet ja muuhun elämään kuin urheilemiseen liittyvät tavoitteet.

TIETOISKU 4 

Tavoitteenasettelun on aina sisällettävä myös tarkka toimintasuunnitelma siitä, mitä tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä. Hyvä tapa on tavoitteen asettamisen jälkeen pohtia mahdollisia matkalla eteen tulevia haasteita sekä sitä, miten nämä haasteet tarvittaessa voitetaan: miten arkiharjoittelu, kilpailuihin valmistautuminen ja muut tärkeät asiat ja jaksot toteutetaan, jotta tavoite saavutetaan? Kun urheilijalla on selvä kuva siitä, mitä tavoitteen saavuttaminen käytännössä edellyttää, hän voi päättää sitoutua tavoitteen edellyttämään työhön.

TIETOISKU 5 

Toimintasuunnitelmien lisäksi tavoitteenasetteluun on sisällettävä mahdollisimman käytännönläheinen ja tarkka arviointisuunnitelma. Suunnitelmassa on määriteltävä milloin ja miten tavoitteen etenemistä ja saavuttamista arvioidaan. Näin mahdollistetaan toimintasuunnitelmien ja tarvittaessa myös tavoitteiden muokkaus ennen kuin on liian myöhäistä, jos tavoitteeseen eteneminen ei jostain syystä etenekään  toivotulla tavalla.