Tavoitteenasettelun Ryhmäversio

Harjoite 1: Tavoitteenasettelun starttikysely

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Ryhmäversio: Harjoite 1: Tavoitteenasettelun starttikysely

Tavoitteet

Harjoitus selventää, miksi tavoitteita kannattaa asettaa ja luo näin valmiudet henkilökohtaisten ja joukkueen tavoitteiden asettamiseen.

Harjoitus tutustuttaa toisten ajatuksiin tavoitteista ja luo yhteistä näkemystä siitä, minkälainen on hyvä joukkuetavoite.

Suoritusohjeet

  1. Anna urheilijoille kotitehtäväksi pohtia ja kirjoittaa vastaukset kysymyksiin.
  2. Sopikaa yhdessä päivämäärä, jolloin lomakkeet käydään läpi.
  3. Keskustelkaa vastauksista ensin pienryhmissä.
    Jokainen pienryhmä esittää ajatuksiaan muille pienryhmille.
  4. Lopuksi tehdään valmentajajohtoisesti yhteenveto vastausten pohjalta keskustellen.