Tavoitteenasettelun Ryhmäversio

Harjoite 3: Joukkueen viikkotavoite

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Ryhmäversio: Harjoite 3: Joukkueen viikkotavoite

Tavoitteet

  • Yhdessä asetetut tavoitteet lisäävät sitoutumista harjoitteluun ja lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässä.
  • Lisäksi urheilijat oppivat ymmärtämään henkilökohtaisen tavoitteenasettelun ja joukkueen tavoitteenasettelun yhteyksiä. Oma tavoite, joka lisäksi tukee joukkuetavoitteen saavuttamista, lisää merkityksellisyyden kokemusta ja tuo laatua kunkin yksilön omaan harjoitteluun.

Suoritusohjeet:

  1. Urheilijat asettavat alkavalle harjoitusviikolle yhteisen joukkuetavoitteen ja sitä tukevan henkilökohtaisen tavoitteen. Valmentajajohtoisesti kirjataan valmiiksi arviointipäivämäärä noin viikon päähän.
  2. Kukin urheilija kirjaa henkilökohtaisen toimintasuunnitelmaan: missä harjoituksissa ja miten hän toimii ja harjoittelee joukkueen tavoitteen saavuttamiseksi.
  3. Tavoitteenasettelu asetetaan seinälle, jotta se pysyy viikon harjoituksissa mielessä. Viikon kuluttua arvioidaan onnistumista:

a) miten joukkueen tavoite saavutettiin (4-10?)

b) miten henkilökohtainen tavoite saavutettiin?

c) miten halutaan jatkossa toimia?