Tavoitteenasettelun Ryhmäversio

Harjoite 4: Henkilökohtaiset välitavoitteet

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Ryhmäversio: Harjoite 4: Henkilökohtaiset välitavoitteet

Tavoitteet

  • Harjoitus opettaa urheilijan pilkkomaan joukkueen tavoitteen pienempiin henkilökohtaisiin askeliin eli välitavoitteisiin. Välitavoitteita saavuttamalla urheilija tekee työtä joukkueen yhteisen tavoitteen saavuttamisen ja samalla yksilöllisen kehittymisen eteen.
  • Harjoitus auttaa urheilijaa harjoittelemaan pitkäjänteisesti kohti kaukanakin siintävää joukkueen tavoitetta, koska hän saa riittävän usein välitavoitteita saavuttaessaan tietoa siitä, että edistymistä tapahtuu koko ajan.
  • Harjoitus auttaa urheilijaa hahmottamaan tavoitteen vaatimaa työmäärää ja harjoitusprosessia, joka vie kohti joukkueen tavoitteen saavuttamista.

Suoritusohjeet

1. Keskustelkaa välitavoitteiden asettamisen merkityksestä.

 

Esimerkiksi: ” Pilkkomalla joukkuetavoite henkilökohtaisiin välitavoitteisiin varmistutaan siitä, että jokainen urheilija auttaa parhaalla mahdollisella tavalla joukkuetta saavuttamaan päätavoitteen. Samalla jokainen urheilija saa palautetta omasta toiminnastaan kun hän saavuttaa omia välitavoitteita”.

 

  1. Kirjatkaa joukkueen yhteinen tavoite lomakkeen ylimpään laatikkoon.
  2. Jokainen urheilija täyttää seuraavat laatikot (=välitavoitteet) itsenäisesti. Urheilija vastaa kysymykseen, minkälaisia asioita minun tulee tehdä, jotta voin auttaa joukkuetta saavuttamaan yhteisen tavoitteen. Välitavoitteiden tulee olla mahdollisimman konkreettisia, joita on helppo mitata, esim. nukun joka yö vähintään 8 tuntia tai käytän loppuverryttelyyn vähintään 10 minuuttia joka harjoituksen jälkeen.
  1. Lopuksi urheilijat kertovat omista välitavoitteistaan joukkueelle.
  2. Sopikaa milloin palaatte arvioimaan välitavoitteiden toteutumista