Tavoitteenasettelun Ryhmäversio

Harjoite 5: Tavoitetyypit

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Ryhmäversio: Harjoite 5: Tavoitetyypit

Tavoitteet

 • Monipuolisten tavoitteiden asettaminen
 • Urheilija kokee riittävän usein onnistumisia ja havaitsee edistymistä kohti päätavoitteitaan.
 • Motivaation säilyminen ja urheilijan kuormituksen sieto
 • Epäonnistumisten kohtaamaan hyödyllisinä oppimiskokemuksina.

Suoritusohjeet

 1. Jaa urheilijoille lomakkeet ja käykää läpi harjoituksen tavoite ja kulku.
 2. Jaa urheilijat kuuteen pienryhmään. Jokainen ryhmä tutustuu yhteen tavoitetyyppiin keksimällä joukkueelle tavoitetyyppiä vastaavan tavoitteen.
 3. Jokainen pienryhmä esittelee oman tavoitetyyppinsä sekä joukkueelle ehdottamansa tavoitteen.
 4. Joukkueena keskustellaan jokaisesta tavoitteesta ja hyväksytään tai muokataan ne joukkueen yhteisiksi tavoitteiksi.
 5. Yhteiseksi hyväksytyt tavoitteet kirjataan sekä lomakkeeseen että paperille tai kartongille, joka ripustetaan pukuhuoneen seinälle.
 6. Kotitehtävänä urheilijat laativat itselleen yhden jokaista tavoitetyyppiä edustavaa tavoitetta sekä määrittelevät kunkin tavoitteen osalta, milloin he itse ajattelevat tavoitteen olevan mahdollista saavuttaa.
 7. Pyydä urheilijoita palauttamaan lomakkeet esimerkiksi henkilökohtaisen kehityskeskustelun pohjaksi.

Vinkkejä!

Tarkista valmentajana, että jokainen tavoite on kirjattu positiiviseen muotoon, eli niin, että se ilmaisee sen, mitä urheilija haluaa eikä sitä, mitä urheilija yrittää välttää.

Voit myös halutessasi ehdottaa jotain lisätavoitetta ja nopeampaa tai hitaampaa aikataulua, jos ajattelet sen olevan urheilijalle tärkeää.

Ota itsellesi kopiot urheilijoiden tuottamista harjoituslomakkeista. Palauta sitten lomakkeet urheilijoille.