Tavoitteenasettelun Ryhmäversio

Harjoite 6: Joukkueen kausitavoitteet

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Ryhmäversio: Harjoite 6: Joukkueen kausitavoitteet

Tavoitteet

  • Harjoitus auttaa joukkuetta hahmottamaan, miten koko kaudelle asetetaan realistisia tavoitteita.
  • Harjoitus auttaa joukkuetta oivaltamaan, miten yhdelle päivälle asetetut tavoitteetkin johtavat pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä edesauttaa motivoitumista laadukkaaseen arkiharjoitteluun.
  • Harjoitus antaa joukkueelle ja valmentajalle mahdollisuuden laatia selkeät toimintasuunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä on ehdottoman tärkeää tavoitteiden toteutumisen mahdollistamiseksi.

Suoritusohjeet

Kirjatkaa seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon joukkueenne kunkin eri aikavälin tavoite. Arvioikaa, minkälaiset asiat voivat olla haasteita.
Laatikaa sitten käytännönläheinen toimintasuunnitelma, jonka toteuttamalla saavutatte tavoitteet.

Vinkkejä!

Tavoitteista muodostuu jono, jossa alempana olevat tavoitteet tukevat ylempänä olevien toteutumista.

Tarkista valmentajana, että toimintasuunnitelmat muotoutuvat mahdollisimman konkreettisiksi. Niiden tulee ilmaista, mitä tehdään, missä ja miten, jotta kehitystä tapahtuu oikeaan suuntaan ja koko ajan edetään kohti tavoitteen toteutumista.