Tavoitteenasettelun Ryhmäversio

Harjoite 7: Valmentajan kausisuunnitelma

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Ryhmäversio: Harjoite 7: Valmentajan kausisuunnitelma

Tavoitteet:

 1. Harjoittelun ja ajankäytön selkeyttäminen.
 2. Oman työskentelyn arviointi
 3. Tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien arviointi

Suoritusohjeet:

 1. Tulosta kausisuunnittelua varten harjoituslomake.
 2. Kirjaa ensin lomakkeeseen kauden aikana tapahtuvat kilpailut, leirit, testit, lomat sekä kouluun tai työhön liittyvät aikataulut, jotka ovat jollain tavoin merkittäviä harjoittelun tai tavoitteiden kannalta.
 3. Tarkastele sitten kauden aikataulua, ja aseta yhdestä kolmeen tärkeää joukkuetavoitetta sekä yksi henkilökohtainen tavoite kaudelle kausisuunnittelulakanan alaosaa hyödyntäen.
 4. Tavoitteiden nimeämisen lisäksi laatikoihin kirjataan mahdollisimman tarkka toimintasuunnitelma sekä suunnitelma siitä, miten kehittymisen etenemistä arvioidaan.

Vinkkejä!

 1. Käytä tavoitteenasettelussa hyödyksi joukkueen yhdessä asettamia tavoitteita.
 2. On suositeltavaa, että kaudelle asetetaan erityyppisiä tavoitteita, eli tavoitteita liittyen kilpailuihin, mutta myös suorituksiin, harjoitteluun, psyykkisiin taitoihin tai muuhun elämään kuin urheiluun.
 3. Kausisuunnitelman kannattaa esittää ja hyväksyttää joukkueella ja sen jälkeen asettaa se esille niin, että joukkue näkee sen päivittäin.
 4. Arvioikaa joukkueen kehittymistä arviointisuunnitelman mukaisesti koko kauden ajan ja tehkää tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin.