Tavoitteenasettelun Ryhmäversio

Harjoite 8: Onnistumisten hyödyntäminen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Ryhmäversio: Harjoite 8: Onnistumisten hyödyntäminen

Tavoitteet

  • Oppia hyödyntämään tavoitteenasettamisen taitoa päivittäisessä harjoittelussa, ja näin huomaamaan miten pienten edistysaskelien kautta harjoittelu vie kohti suurempia tavoitteita ja urheilijana kehittymistä.
  • Oppia havaitsemaan omassa sekä muiden tekemisessä herkästi hyvää ja onnistumisia.

Suoritusohjeet

Vaihe 1: Keskustelu

Harjoitelomakkeessa on esitetty kysymyksiä liittyen  onnistumisten havaitsemiseen sekä niihin suhtautumiseen ja niistä puhumiseen. Valitkaa kysymyksistä muutama tai halutessanne kaikki, ja keskustelkaa joukkueen urheilijoiden ja valmentajien kesken ajatuksistanne.

Vaihe 2: Huomaa omat onnistumiset ja opi näkemään ne tärkeinä

Seuraavaksi urheilijoiden tehtävänä on kirjata kahden harjoituksen ajan omia onnistumisiaan sekä edistysaskeleitaan. Tämän jälkeen edetään asettamaan harjoitukseen pieniä tavoitteita sekä arvioimaan niiden onnistumista.