Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta valmiuksien tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä tavoitteenasettelusta valmiuksien tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymykset auttavat urheilijaa pohtimaan ja jäsentämään, mitä tavoite tarkoittaa ja onko tavoitteiden asettaminen hänelle ennestään tuttua vai ei. Tämä luo valmiudet lähteä seuraavassa vaiheessa tarkemmin pohtimaan ja asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita.
 • Pohtimalla kysymyksiä yhdessä urheilija ja valmentaja tutustuvat toistensa ajatuksiin tavoitteista ja luovat yhteistä näkemystä siitä, minkälainen on hyvä tavoite.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Kysymyksiin vastaaminen kestää noin 20 - 30 minuuttia valmennettavien urheilijoiden määrän sekä sen mukaan, kuinka paljon aikaa halutaan käyttää kysymysten herättämistä ajatuksista keskustelemiseen.
 • Kysymykset voidaan antaa myös urheilijoille kotona pohdittaviksi, tai ne voidaan kysyä harjoitusten lomassa kysymys kerrallaan.
 • Kysymykset esitetään yhden kerran kullekin urheilijalle.
 • Kysymyksiin tai ainakin joihinkin niistä voidaan vastata uudestaan esimerkiksi vuoden kuluttua, kun tavoitteenasettelussa on jo edetty pidemmälle ja kun halutaan tarkastella näkemyksiä samoista asioista uusien kokemusten jälkeen.

TILA JA VÄLINEET

 • Rauhallinen tila
 • Harjoituslomake ja kynä

SUORITUSOHJEET 

 1. Anna urheilijoille harjoituslomakkeet ja pyydä heitä kokoontumaan keskustelutilaan, jos käytte kysymyksiä heti yhdessä läpi. Vaihtoehtoisesti anna urheilijoille kotitehtäväksi pohtia kysymyksiä ja kirjoittaa vastaukset sekä palauttaa lomake valmentajalle sovittuun päivään mennessä.
 2. Jos olet antanut kysymykset kotitehtäväksi, tutustu ensin itse urheilijoiden vastauksiin ja ajatuksiin lomakkeiden avulla.
 3. Kun keskustelette asioista yhdessä (joko heti tai sitten sovittuna hetkenä sen jälkeen, kun urheilijat ovat palauttaneet lomakkeet), pyydä urheilijoita pohtimaan tai kertaamaan itsekseen vastaus yhteen tai kahteen kysymykseen. Keskustelkaa aina sen jälkeen ajatuksista. Ryhmän yhtenäisyyden ja tuttuuden mukaan urheilijoita voi pyytää kertomaan henkilökohtaisista ajatuksistaan koko ryhmälle.
 4. Jos pidät valmentajana tarpeellisena, keskustele mielellään urheilijasi kanssa henkilökohtaisesti hänen kertomistaan ajatuksista. Erityisen tärkeää tämä on, jos urheilija ilmaisee tavoitteenasettelua koskevia pelkoja tai muita hankalia ajatuksia. Tällöin on tärkeää, että urheilija saa keskustella asiasta ja voidaan yhdessä pohtia, miksi hankalia tunteita on ja miten asiassa kannattaa edetä, jotta tavoitteenasettelu jatkossa tukisi yksilöllisesti juuri kyseistä urheilijaa.
 5. Pyydä urheilijoita säilyttämään lomakkeet kansiossa, jotta he voivat tai voitte yhdessä palata tarkastelemaan ajatuksia ja kehittymistä myöhemmin.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: