Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 2: Päivätavoite

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 2: Päivätavoite

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus opettaa urheilijaa säilyttämään harjoittelun laadun tai parantamaan sitä, kun hän oppii miten motivoitua ja innostua työskentelemään päivittäin asettamansa tavoitteen eteen.
 • Harjoitus voi myös antaa kiinnostavaa tietoa valmentajalle tai urheilijalle itselleen siitä, minkälaiset asiat päivän harjoituksessa motivoivat. Samalla harjoitus selventää, mitä asioita urheilija nostaa päivän tavoitteeksi.
 • Harjoitus myös opettaa itselle sopivien, realististen mutta innostavien, tavoitteiden asettamista.

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus vie aikaa harjoituksen alussa ja lopussa noin 5 - 15 minuuttia urheilijoiden määrän mukaan.
 • Harjoitusta voidaan toistaa loputtomasti. Harjoituksen tekeminen nopeutuu, kun siitä tulee harjoitukseen kuuluva rutiininomainen asia.
 • Harjoitusta tulee yleensä toistaa useita kertoja, jotta urheilijat oppivat hyötymään siitä parhaalla mahdollisella tavalla.

 TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoitustilassa.
 • Urheilijat tarvitsevat kirjoituspaperin ja kynän.
 • Myöhemmin harjoitus voidaan tehdä ilman kirjoittamista, vain keskustellen.

SUORITUSOHJEET

 1. Kutsu urheilijat koolle ennen harjoituksen alkua. Anna jokaiselle paperi ja kynä.
 2. Aloittakaa keskustelemalla parin minuutin ajan siitä, miksi tavoitteen asettaminen kohta alkavaan harjoitukseen voisi olla hyödyllistä. Anna urheilijoiden itse keksiä mahdollisimman monta hyvää syytä asettaa jokin tavoite alkavaan harjoitukseen. Keksityt asiat voidaan mielellään kirjoittaa paperille tai liitutaululle.
 3. Kerro urheilijoille tulevan harjoituksen ohjelma niin, että urheilijat pystyvät asettamaan itselleen jonkin tavoitteen. Älä kerro vielä tässä vaiheessa omia ajatuksiasi tavoitteista, joita urheilijoiden sinun mielestäsi tulisi asettaa päivän harjoitukseen.
 4. Kun urheilijat ovat valmiita, jokainen kertoo oman tavoitteensa harjoituksessa. Korosta valmentajana, että kaikkien tavoite on hyvä, eikä ole väliä, koskeeko tavoite fyysisiä vai psyykkisiä asioita, jotain yksittäistä asiaa tai koko harjoitusta. Kaikenlaiset tavoitteet ovat hyviä. Kuitenkin jos jonkun urheilijan tavoite on kovin epärealistinen tai muuten liian haastava, keskustelkaa asiasta ja määritelkää tavoite tarvittaessa uudelleen.
 5. Harjoituksen aikana kehoita urheilijoita muutaman kerran pitämään tavoite mielessä ja miettimään, miten he voivat toimia, jotta tavoite saavutettaisiin.
 6. Harjoituksen päätyttyä kokoontukaa uudelleen ja käykää nopeahkosti läpi, saavutettiinko tavoitteita. Jos jonkun urheilijan tavoite ei täyttynyt, korosta kuitenkin kaikenlaisia pieniäkin askeleita, jotka joka tapauksessa onnistuivat kohti kyseistä tavoitetta.
 7. Toista harjoitusta usein, jolloin urheilijat oppivat vähitellen asettamaan itselleen sopivia, monipuolisia tavoitteita, jotka tukevat harjoituksen laatua sekä urheilijan motivaatiota ja lajissa edistymistä.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: