Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 3: Pidä tavoite mielessä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 3: Pidä tavoite mielessä

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus auttaa urheilijoita löytämään yksilölliset keinot pitää ajatukset mahdollisimman tehokkaasti ja motivoivalla tavalla opeteltavassa asiassa.
 • Harjoituksen avulla voi myös lisätä vuorovaikutusta urheilijoiden ja valmentajien välillä.

 AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus ei vie ylimääräistä aikaa muuten kuin loppukeskustelun verran niin haluttaessa.
 • Harjoitusta tulee ja voidaan toistaa kymmeniä kertoja, jotta urheilijat saavat mahdollisuuden oppia asettamaan juuri itselle parhaiten sopivia tavoitteita ja oppia itselle toimivat keinot pitää tavoitteita mielessä.
 • Harjoitusta tulee toistaa ainakin niin kauan, että se siirtyy urheilijalle rutiininomaiseksi tavaksi harjoitella, mikäli se vaikuttaa olevan hänen harjoittelunsa laatua parantava toimintatapa, kuten useimmille on.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoittelun tilassa.
 • Ei erillisiä välineitä.

SUORITUSOHJEET

 1. Kerro urheilijoille harjoituksen tavoite. Esimerkiksi: "Harjoitus parantaa keskittymistä ja harjoittelun laatua. Sen avulla opetellaan asettamaan tekemistä varten tavoite, joka auttaa juuri itseä harjoittelemaan tehokkaasti ja oikein. Kun oppii pitämään tavoitteen mielessä, harjoituksessa oppii mahdollisimman paljon ja hyvin, jolloin harjoittelu on myös hauskaa".
 2. Kerro urheilijoille harjoituksen kulku. Esimerkiksi: "Harjoituksessa asetetaan aina ennen jonkin asian tai asiakokonaisuuden harjoittelun aloittamista kyseiselle tekemiselle tavoite. Esimerkiksi jos ensin suoritetaan lajinomainen nopeusharjoitus, Ville voisi asettaa tavoitteekseen jaksaa vetää jokaisen vedon aivan täysillä tai Noora voisi päättää pyrkivänsä ennätysaikaansa jollain nopeusvedolla. Kun urheilija kuulee sovitun merkin, kuten pillin vihellyksen, hän pysähtyy hetkeksi ja tarkastaa, onko tavoite pysynyt mielessä ja eteneekö hän tavoitteen saavuttamista kohti. Jos urheilijalla on ongelmia, tulee hän keskustelemaan valmentajan kanssa siitä, mitä tulisi tehdä, tai tulisiko tavoitetta muuttaa. Kun nopeusharjoitusosio on suoritettu, asetetaan uusi tavoite seuraavaa osiota varten ja toimitaan siinä samalla tavoin."
 3. Tavoite asetetaan jokaiseen soveltuvaan harjoitusosioon, myös esimerkiksi loppuverryttelyyn.
 4. Harjoituksen lopuksi keskustelkaa hetki siitä, miten tavoitteiden asettaminen vaikutti harjoitukseen ja harjoittelun laatuun. Jos urheilijoilla oli ongelmia, pohtikaa, mistä nämä johtuivat ja tulisiko tavoitteiden olla jollain tavoin erilaisia.

VINKKEJÄ!

Voit valmentajana ohjata urheilijoita vähitellen asettamaan monipuolisia, yksilölliseen kehitysvaiheeseen tai tilanteeseen parhaiten sopivia tavoitteita.

Loppukeskustelun avulla voidaan ryhmänä miettiä, minkälaisia tavoitteita on mahdollista asettaa ja miten tavoitteen saisi parhaiten pysymään mielessä ja miten se voisi parantaa harjoittelun laatua.

Voidaan myös herättää mielenkiintoinen keskustelu siitä, miksi omat ajatukset helposti lähtevät harhailemaan ja yhtäkkiä saattaa huomata, että pyrkiikin tekemään ja ajttelemaan jotain ihan muuta kuin sitä, mitä alun perin on sovittu tai mitä on itse ajatellut.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: