Tavoitteenasettelun valmiudet

Harjoite 4: Viikkotavoite

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

Tavoitteenasettelun valmiudet:

Tavoitteenasettelun perustaidot:

Tavoitteenasettelun huipputaidot:

Lasten motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

Harjoite 4: Viikkotavoite

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Viikkotavoitteen asettaminen valmistaa urheilijaa pidemmän tähtäimen kuten kuukausi- ja kausitavoitteiden asettamiseen.
 • Harjoite on askel kohti tavoitteenasettelun perustekniikkaa, jossa laaditaan toiminta- ja arviointisuunnitelma tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi.
 • Harjoitus antaa urheilijalle ja valmentajalle mahdollisuuden suunnitella ja siten terävöittää alkavan viikon harjoittelua.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus vie aikaa viikon ensimmäisen harjoituksen alussa noin 10 minuuttia urheilijaa kohti.
 • Harjoitus tulee toistaa vähintään muutaman kerran niin, että siitä tulee urheilijalle tuttu. Niin urheilija ja valmentaja pystyvät luotettavasti arvioimaan harjoituksesta saatavan hyödyn ja opin.
 • Harjoituksen voi halutessaan toistaa jatkuvasti viikon välein.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoitustilassa.
 • Harjoituslomakkeet asetetaan harjoitustilaan seinälle tai muutoin näkyviin ja saataville noin viikon ajaksi.
 • Harjoituslomake ja kynä urheilijoille.

SUORITUSOHJEET 

 1. Jaa urheilijoille lomakkeet, ja käykää lomakkeen avulla tehtävänanto läpi.
 2. Urheilijat asettavat itselleen jonkin harjoitustavoitteen alkavalle viikolle.
 3. Urheilijoiden mietittyä ensin itse tavoitteensa valmentaja käy tarkistamassa ne. Tarvittaessa voidaan keskustella siitä, minkälainen tavoite parhaiten tukisi urheilijan kehitystä tulevan viikon aikana. Tavoitteet voivat olla monenlaisia kuten tekniikkaan, harjoittelun laatuun, mielialaan tai palautumiseen liittyviä.
 4. Urheilija kirjaa lomakkeen toimintasuunnitelma-kohtaan kaikki harjoitukset, joissa hän harjoittelee saavuttaakseen tavoitteen. Valmentaja ohjaa urheilijat kirjaamaan myös, miten harjoitellaan ja toimitaan, jotta tavoitteen saavuttaminen olisi todennäköistä.
 5. Lopuksi valmentaja kirjaa omat ehdotukset ja kommentit, jotka haluaa urheilijan muistavan viikon aikana.
 6. Sopikaa päivämäärä, jolloin asetetut viikkotavoitteet arvioidaan ja jolloin seuraavan viikon tavoite haluttaessa asetetaan.
 7. Kokoontukaa sovittuna päivänä tarkastelemaan, miten tavoitteita on saavutettu. Jos joku urheilija ei ole päässyt tavoitteeseensa, kiinnittäkää kuitenkin huomio pieniinkin askeliin oikeaan suuntaan ja pohtikaa kannustavasti, miten seuraavalla viikolla voisi toimia, jotta tavoitteen toteutuminen olisi vielä todennäköisempää.
 8. Arkistoikaa täytetyt lomakkeet niin, että urheilija voi aina halutessaan palata tarkastelemaan niitä.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: